Sikkerhet og brukervennlighet i fokus. Digitale låsesystemer baner vei for butikkenes digitaliseringsreise

Dato: 12 Jun 2023

Antallet selvbetjente butikker øker raskt. Muligheten for å holde butikken åpen, selv om personalet ikke er til stede, gir stort potensiale. Dette viste seg tydelig under pandemien, da digital låseteknologi åpnet opp for nye forretningsmodeller.

“Hvis man ennå ikke har vurdert å investere i et digitalt låsesystem, er det på høy tid å vurdere hva det kan tilføre virksomheten,” sier Patrik Persson, ledende ekspert på området og teknisk produktsjef hos dormakaba.

Hvis man ønsker effektiv styring av autorisert adgang inn og ut, er digitale låser overlegne, spesielt når de er koblet til et skybasert system som gir enkel kontroll og full oversikt.

Det eneste som kreves for å kunne styre adgang til alle lokaler, for alle ansatte og til enhver tid på døgnet, er en datamaskin eller smarttelefon, forklarer Patrik Persson. De fleste systemene tilbyr flertrinns autentisering, og det er enkelt å spore hvem som har åpnet og lukket dører. På den måten oppnår man svært høy sikkerhet og redusert risiko for innbrudd, tyveri og svinn.

Oppgradering som gir rask avkastning
Selv for små og mellomstore bedrifter, som benytter fysiske nøkler, er oppgradering av låser en lønnsom investering.

– Alle kjenner til problemene som kan oppstå med fysiske nøkler. Disse problemene, og kostnaden de medfører, kan elimineres helt. De aller fleste låser kan oppgraderes til å fungere uten nøkler, konstaterer Patrik Persson. Men først og fremst er det tidsbesparelsen og fleksibiliteten som gjør at kostnaden for digitale låser raskt er tjent inn, selv for mindre bedrifter. Det gir rett og slett en betydelig økning i effektivitet og produktivitet.

Enkel integrasjon og utvidede muligheter
Skybaserte adgangssystemer kan integreres med eiendommens øvrige systemer, som overvåkningssystemer og alarmsystemer. Dessuten kan de tilpasses og brukes sammen med tjenester som betalingsløsninger og enkel online-bestilling. Men fremfor alt er det den enkle administrasjonen av autorisasjon for adgang inn og ut som kan revolusjonere mange virksomheter, ikke minst innen eiendomsbransjen.

Enkel bruk som effektiviserer
På Jessheim, rett nord for Oslo, driver Hans Petter Trondsen et eiendomsselskap med flere kontorbygg. Allerede i 2017 ble de klar over fordelene digitale låser og skybaserte adgangssystemer gir.

– Vi gjennomførte en pilot med digitale låser på alle dører på eiendommen der vi har kontoret vårt. Med kortleser på inngangsdøren og trådløs åpning av innerdører, ble det virkelig en oppgradering. Sammen med adgangssystemet exivo fra dormakaba, ble vi imponert over hvor mye den daglige driften ble effektivisert, forklarer Hans Petter Trondsen.

Biometrisk identifikasjon og kunstig intelligens er veien mot fremtiden
Den raske teknologiutviklingen vil bli stadig mer integrert i vår hverdag, for eksempel gjennom bruk av biometrisk identifikasjon som fingeravtrykk, ansikts- eller stemmegjenkjenning, noe som gjør digitale låser enda sikrere og mer brukervennlige.

– En annen spennende vei fremover er bruken av kunstig intelligens og maskinlæring for å forbedre sikkerheten og effektiviteten i digitale låsesystemer. For eksempel kan AI-teknologi brukes til å analysere brukerdata og identifisere mønstre som hjelper å forutse og forebygge innbrudd. Vi får se hva fremtiden bringer. Med AI er mulighetene virkelig uendelige, avslutter Patrik Persson.