Maskindirektivet stiller høye krav til sikre dørmiljøer

Dato: 18 Sep 2023

«Den minste feil kan få kostbare konsekvenser. Det er nettopp derfor det er viktig å samarbeide med sikkerhetseksperter tidlig i planleggingsfasen», sier Anders Sandgren, Business Developer Specifications hos dormakaba.

Innen EU regnes en automatisk dør som en maskin og en dørautomatikk som en delvis ferdigstilt maskin. Dette betyr at dørautomatikk er regulert av maskindirektivet, europeisk standard EN 16005 dekker personsikkerheten ved bruk av maskinbetjente dører. Det er installatøren som er ansvarlig for at alle krav til risikoanalyse, dokumentasjon, CE-merking med videre, følges til punkt og prikke.

Nybygg og ombygginger er ofte omfattende prosjekter med flere ulike typer dørmiljøer hvor automatikk benyttes. Det kan også være mange ulike konsulenter involvert når det kommer til hvilke produkter som velges. Risikoen med mange ulike aktører er at de foreslåtte løsningene ikke tar hensyn til hele kravsettet – inkludert maskindirektivets sikkerhetskrav, men også krav til evakuering, tilgjengelighet og brann. Det er ikke uvanlig at inkonsekvent bruk oppdages senere i prosjektet, noe som ofte er kostbart.


– Om man er interessert i adgangsløsninger som overholder Maskindirektivet, samt alle krav til tilgjengelighet, brannsikkerhet og evakuering, kreves best mulig kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Samordning av kravene fra ulike interessenter er nødvendig for å finne en kostnadseffektiv helhetsløsning som møter virksomhetens behov, lov- og myndighetskrav, sier Anders og fortsetter. Det er her kunnskapsrike sikkerhetseksperter kan spille en sentral nøkkelrolle ved å ha total oversikt helt fra startfasen av prosjektet.

Støtte under alle faser av prosjektet
dormakaba har en av de mest komplette seriene innen adgangsløsninger og kan utgjøre en forskjell ved å være en rådgivende partner for eiere, arkitekter, sikkerhetskonsulenter, installatører og prosjektledere fra begynnelsen til slutten av prosjektet.  

– Vi har et dedikert prosjektteam som holder tett dialog i alle faser av prosjektet og støtter opp ved å skrive, endre eller gjennomgå spesifikasjoner og komme med forslag til kostnadseffektive helhetsløsninger som oppfyller alle krav, forklarer Anders Sandgren. Tett dialog mellom produsenter, arkitekter, sikkerhetsrådgivere, installatører og prosjektledere er avgjørende for å oppnå suksess i prosjektet – og vi samarbeider ofte med flere av disse interessentene.

Utprøvde løsninger gir deg en fordel
En forenklet måte å leve opp til Maskindirektivet på når det gjelder automatiserte dører er å velge produkter og løsninger som har vært brukt utallige ganger før.

– Bare som et eksempel, vår slagdørsautomatikk dormakaba ED100/250 er utprøvde produkter som har vært på markedet i mange år. De har blitt benyttet i en rekke løsninger og prosjekter som er i samsvar med Maskindirektivet, sier Anders Sandgren. Det betyr at du ikke bare får en bærekraftig og sikker teknisk løsning, men også et utgangspunkt som forenkler prosessen betydelig ved at produktene har bestått alle krav og tester mange ganger tidligere. Det er allerede opptråkkede spor å følge, for å si det sånn.

En dør med automatisk åpning regnes som en maskin og installasjonen må derfor overholde Maskindirektivet. Den europeiske standarden SS-EN 16005 dekker sikkerhet ved bruk av maskindrevne dører for persontrafikk og gir en veiledning om hvordan man håndterer kravene som stilles til en automatisert dør. Det er installasjonsbedriften som er ansvarlig for at den automatiserte døren (maskinen) er riktig montert, dokumentert og CE-merket etter at en risikoanalyse er utført.