Nye Drammen sykehus bruker 50.000m3 Glasopor for å heve tomta opptil 2 meter

Dato: 3 Mai 2023

På Brakerøya ved utløpet av Drammenselva begynner nye Drammen sykehus å ta form. På det tidligere industriområdet vokser en helt ny bydel frem, hvor det nye lokalsykehuset for Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Sande blir midtpunktet.


– Glasopor reduserer faren for setninger i området, forteller Joacim Holthe Sveberg. Foto: TUM Studio.
Tekst og bilder av TUM Studio

Mens vi besøker byggeplassen er det rundt 800 personer i sving på både innsiden og utsiden av det som er et av Norges største pågående byggeprosjekter. En av dem er Joacim Holthe Sveberg fra Marthinsen & Duvholt AS, som er prosjektleder for Entreprise 7009 - Utomhus grunnarbeid og VA.  

– Dette er et stort byggeprosjekt med mange entrepriser og aktører innenfor forskjellige fagområder, der Marthinsen & Duvholt AS har kontrakten som inneholder masseutskifting og utvendig infrastruktur. Det inkluderer vann, avløp, overvann, arbeid med fjernvarme og føringsveier for elektro. Kontrakten startet i januar 2022, og er planlagt ferdigstilt i oktober/ november 2023, forteller han.

Første spadetak på tomta ble tatt i slutten av 2019, og det nye sykehuset skal etter planen stå klart i 2025 med testing og gradvis innflytting i 2024/2025.


LAV VEKT: – Det å transportere og legge ut 100 m³ Glasopor sammenlignet med tilsvarende mengde stein kan ikke sammenlignes utslippsmessig, poengterer Sveberg. Foto: TUM Studio.

Lav vekt gir mange fordeler
Nye Drammen sykehuset er preget av glass. Dette 122.000 m² store prosjektet består av store glassfasader, 1800 m² med glasstak og en glassgate som binder hele sykehuset sammen. Under bakken skjuler det seg store mengder lettfylling bestående av 100 prosent resirkulert glassemballasje fra norske husholdninger – nemlig Glasopor. Utleggingen utfører Marthinsen & Duvholt AS.

– Av hensyn til flomsikkerhet er hele sykehustomten på Brakerøya hevet opptil to meter. For å heve tomten har det blitt brukt rundt 50.000 m³ Glasopor rundt bygget, forteller Sveberg.

Glasopor er det letteste granulære byggematerialet på markedet, som gjør det mulig å realisere slike prosjekter på dårlig grunn.

– Glasopor ble valgt fordi vi skal minske fotavtrykket og vekta på hele området i forbindelse med oppbygging av områdene rundt sykehuset. Det reduserer faren for setninger i området.

Hvorfor egner Glasopor seg ved utfordrende grunnforhold? Finn ut her

Produktet er også det mest miljøvennlige alternativet, og deler av Glasopor-skumglasset blir produsert ved hjelp av sertifisert, kortreist strøm.

– Den lave vekten til Glasopor sparer miljøet. Det å transportere og legge ut 100 m³ Glasopor sammenlignet med tilsvarende mengde stein kan ikke sammenlignes utslippsmessig, poengterer Sveberg. 

Det nye sykehuset har som mål å redusere CO2-utslipp med 25 prosent sammenlignet med vanlig praksis. Også gjenbruk er noe som går igjen på prosjektet.

– Eksisterende masser sendes gjennom sorteringsverk og gjenvinnes i henhold til forurensingsgrad. Det er gjenbruk i vektlag på toppen av Glasopor-fyllingen. Samtidig har vi Glasopor som er et gjenbruksmateriale, så det er et ekstremt framtidsretta og bærekraftig prosjekt, slår han fast.

Glasopor har mange andre leveranser i umiddelbar nærhet til det nye sykehuset for tiden, blant annet til Entreprise 7005 Helsegata, grunnarbeider til Drammen Helsepark som vil ligge på andre siden av Helsegata, og til Brakerøya Energisentral som vil forsyne Nye Drammen Sykehus.


– Det er en god bæreevne i produktet og det er veldig lett å jobbe med, forteller driftsleder Almir Lucicanin i Marthinsen & Duvholt AS. Foto: TUM Studio.

Gjør arbeidet lettere
Almir Lucicanin jobber som driftsleder i Marthinsen & Duvholt AS. Han forteller at det er veldig mye infrastruktur til sykehuset under bakken som de må ta hensyn til.

– Vi har ansvar for komplett infrastruktur til sykehuset, inkludert vann og avløp, fjernvarme og elektro som installeres i forskjellige høyder og lag.

Glasopor brukes til drenering, isolasjon og frostsikring for sykehusets vann- og avløpssystem. Rørsystemer for vann, avløpsvann, fjernvarme/kjøling og overvannshåndtering vil ligge i Glasopor-laget.

– Det er en god bæreevne i produktet og det er veldig lett å jobbe med. Et annet viktig poeng er at vi ofte må grave i Glasopor-fyllingen, og når den er komprimert så kan du på en trygg og sikker måte grave ganske bratte skråninger sammenlignet med andre lettfyllinger.

Les mer om produktfordelene til Glasopor. Klikk her

Når det er så mye som skal koordineres på en byggeplass, er god planlegging og punktlighet på leveranser helt avgjørende.

– Det er jo ikke et basseng som bare skal fylles opp. Det er veldig mye infrastruktur på et lite område, som installeres i forskjellige lag i oppfyllingen. Det er det som gjør det litt krevende, men også morsomt å jobbe med. Samtidig blir det desto viktigere med leveranser og koordinering, og at Glasopor kommer til riktig tidspunkt. Det har heldigvis fungert veldig bra, avslutter han.

Spørsmål om prosjektet eller produktet? Kontakt oss

Referanseprosjekter Glasopor AS

Sophie Radich ungdomsskole

Sophie Radich ungdomsskole

Nybygg | Lillestrøm | 400-500 Mnok

Nybygg av ungdomsskole 8-10 som består av en bygning i Lillestrøm på 3 etasje...

Universitetsgata 7-9

Universitetsgata 7-9

Nybygg | Oslo | 800-900 Mnok

Nybygg av kontorbygg som består av en bygning i Oslo på 10 etasjer hvorav 2 e...

Lindeberg sykehjem

Lindeberg sykehjem

Nybygg | Oslo | 440 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 144 leilighe...

Frisk Arena / Frisk Asker Fotball

Frisk Arena / Frisk Asker Fotball

Nybygg | Asker | 10 Mnok

Nybygg av idrettsanlegg, utendørs i Asker. Selve byggingen startet August 201...