Glasopor til brobygging mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Dato: 15 Okt 2021

Park & Anlegg er stolte over å kunne bidra til en bærekraftig sirkulær økonomi for glassavfall. Selskapet kjøper i disse dager inn Glasopor som byggemateriale til bruprosjektet RV22 Årum Bru som går over E6.

Bedre trafikkavvikling over, til og fra E6
Formålet med prosjektet er, i henhold til byggherre Statens Vegvesen, å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk på riksveg 22 ved Årum mellom Sarpsborg og Fredrikstad, legge til rette for gående og syklende i området, og sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå blokkering til og fra E6.


 Prosjektet ved Årum bru skal forbedre framkommeligheten for kollektivtrafikken mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

 Arbeidet ble påbegynt i februar 2021 og pågår til sommeren 2022. Ordreverdien av Glasopor-innkjøpet avgjøres etter medgått mengde i en forenklet og mer åpen kontrakt (NS 8406), og er i størrelsesorden 10-20 millioner kroner.


 Park & Anlegg sitt arbeid med Årum bru ble igangsatt i februar 2021. Miljøhensyn og risiko for setningsskader er årsaker til at valget falt på Glasopor. Dessuten er utleggingen rask og effektiv.

 Årum bru gir lønn for kildesorteringen til lokalbefolkningen
Årum bru skal binde sammen nabokommunene Sarpsborg og Fredrikstad – så godt det lar seg gjøre. Kan Fredrikstad-baserte Glasopor og Sarpsborg-baserte Park & Anlegg føre til forbrødring mellom byene? Neppe i veldig stor grad. Men bedre forbindelsen gjennom å bygge bro kan vi.

Bruk av Glasopor som stabiliserende masser på Årum Bru er bra for miljøet. Glasopor er nemlig laget av 100% resirkulert glassemballasje. Returnert glassemballasje sorteres på Sirkel sitt nye gjenvinningsanlegg på Øra. Det bidrar også positivt til miljøavtrykket at lettfyllingsmaterialet blir produsert like i nærheten – på Onsøy. Det medfører mindre massetransport og prosjektet blir både bærekraftig og kortreist.


 Glasopor som stabiliserende masser på Årum Bru er bra for miljøet.

 

Sarpsborg plasserte ut egne avfallsbeholdere for glass- og metallemballasje til alle husstander og borettslag i 2019. Kommunen jobber godt med kommunikasjon og henteordning for å gjøre det lettere for befolkningen med kildesortering. Innsamlingen av glassavfall i Fredrikstad utmerker seg allerede på kvalitet. Hva passer vel da bedre enn at innbyggerne også får glede av sin gode innsats?

En glassmengde tilsvarende mer enn 10 millioner vinflasker skal brukes i det lokale prosjektet. Dette er en sluttet sirkel med kort radius og stort volum, og er et godt eksempel på at den sirkulære økonomien for glassavfall fungerer godt i praksis.

Tøffe krav fra entreprenør og byggherre
For et år siden ble Park & Anlegg sertifiserte på miljø og kvalitet. Innkjøpsleder Simen Larssen i selskapet forteller om en sterk prioritering på bærekraft og miljøavtrykk i Park & Anlegg:
 


Vi setter de samme miljøkravene til våre leverandører som de vi selv sier at vi skal etterleve.


Tore Bye, Salgs- og markedssjef i Glasopor, og Simen Larssen, Innkjøpsleder i Park & Anlegg: Park & Anlegg er stolte over å kunne bidra til bærekraftig sirkulær økonomi når selskapet kjøper inn Glasopor som byggemateriale til bruprosjekt RV22 Årum Bru E6.

 

 

 

 


Årlig kjøper Park & Anlegg inn varer og tjenester for 4-500 millioner kroner, og det er en stor og viktig del av anskaffelsene å påse at leverandørene etterlever kravene som settes fra byggherrer. Minst like viktig er det at de oppfyller Park & Anleggs egne krav til kvalitet og miljø, etiske retningslinjer og norske reguleringer. Innkjøpsleder Larssen sier:

«Glasopor er prekvalifisert som leverandør hos Park & Anlegg, som er en del av vår ønskede policy når anskaffelser skal landes i våre prosjekter.»

«Det er svært gledelig at vi er en prekvalifisert leverandør hos Park & Anlegg. Vi ser på det som en anerkjennelse av vårt miljøfokus. Det forteller også at vårt produkt innehar kvaliteter som både entreprenører og byggherrer verdsetter», sier salgs- og markedssjef i Glasopor, Tore Bye.

Miljøhensyn er stadig viktigere for byggherre Statens Vegvesen, men det er ikke eneste grunn til at de har valgt Glasopor. Vurderinger av grunnforholdene slo fast at det var risiko for setninger i området med varierende dybder på leirelag ned til berg. Det ble derfor antatt at det meste av oppfyllinger måtte utføres med Glasopor som har lav vekt. Glasopor er også isolerende og drenerende, og reduserer dermed risiko for setningsskader som følge av telehiv.

Les mer om Glasopor sine fordeler her.

Høyt tempo
Kort avstand mellom Glasopor sin Fredrikstad-lokasjon og prosjektet har muliggjort et høyt leveransetempo, som har vært avgjørende for å opprettholde god framdrift.
 På grunn av risiko for setninger i området har Park & Anlegg bygget store oppfyllinger for å bygge nye Årum bru over E6. 

 «Når leveransene pågikk hadde vi 1-3 biler i aksjon, som hver seg leverte 4-5 lass i løpet av en virkedag. Vi leverer periodevis helt opp mot hva remmer, tøyler, sjåfører og anleggsmaskiner tåler. Gutta i mottaket på prosjektet har nå «svart belte» i Glasopor-legging.  Gitt litt tid til å fordøye mengdene, kan de kanskje også være en intern ressurs ved neste samarbeid mellom Glasopor og Park & Anlegg», sier kunde- og salgsansvarlig i Glasopor, Jens Rygh de Flon, med et glimt i øyet.


 Skydekket gjenspeiler aktiviteten på og rundt anleggsplassen – det foregår mye og litt overalt.

Referanseprosjekter fra Glasopor AS

Sophie Radich ungdomsskole

Sophie Radich ungdomsskole

Nybygg | Lillestrøm | 400-500 Mnok

Nybygg av ungdomsskole 8-10 som består av en bygning i Lillestrøm på 3 etasje...

Universitetsgata 7-9

Universitetsgata 7-9

Nybygg | Oslo | 800-900 Mnok

Nybygg av kontorbygg som består av en bygning i Oslo på 10 etasjer hvorav 2 e...

Lindeberg sykehjem

Lindeberg sykehjem

Nybygg | Oslo | 440 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 144 leilighe...

Frisk Arena / Frisk Asker Fotball

Frisk Arena / Frisk Asker Fotball

Nybygg | Asker | 10 Mnok

Nybygg av idrettsanlegg, utendørs i Asker. Selve byggingen startet August 201...