Frisk Arena / Frisk Asker Fotball

Nybygg av idrettsanlegg, utendørs i Asker. Selve byggingen startet August 2019 til en anslått kostnad på 10 mnok.

Byggherre er If Frisk Asker Ail . Prosjektet utføres i form av totalentreprise .,..


Produkttilknytninger: Glasopor - produktet

Glasopor - produktet

Glasopor gjør det lettere å bygge under tøffe forhold

Kunstgressbaner må være jevne, solide og varige. Glasopor benyttes regelmessig for best mulig drenering og isolasjon

Se film om slik det ble gjort på Melløs idrettsanlegg i Moss og gjøres på Frisk Arena i Asker.

Med Glasopor avverges både setningsskader og telehiv til tross for at banene er bygd på myrlendt og dårlig grunn.

«Overvannshåndtering er en utfordring vi jobber mye med her.» - Lasse Knutsen, prosjektleder for Frisk Arena i Bane og Entreprenørservice AS

For banene i Moss og Asker tilpasser man seg klimaendringer og minimerer negative miljøkonsekvenser.

Med Glasopor i grunnarbeidet benytter man et miljøvennlig materiale. Det er fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje samlet inn fra norske husstander!

Illustrasjoner: Fristed Arkitekter

Involverte bedrift

RI Reguleringsplan
Fristed Arkitekter AS
Tiltakshaver
If Frisk Asker Ail

Flere produkter fra Glasopor AS

Glasopor - produktet

Glasopor - produktet

Glasopor gjør det lettere å bygge under tøffe forhold

Veivedlikehold

Veivedlikehold

Mange veier i Norge har behov for rehabilitering, en av utfordringene er usta...

Vei

Vei

Glasopor gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle materialer ved ...

Tunnel

Tunnel

Glasopors isolerende og drenerende egenskaper gjør produktet godt egnet til f...

Referanseprosjekter fra Glasopor AS

Sophie Radich ungdomsskole

Sophie Radich ungdomsskole

Nybygg | Lillestrøm | 400-500 Mnok

Nybygg av ungdomsskole 8-10 som består av en bygning i Lillestrøm på 3 etasje...

Universitetsgata 7-9

Universitetsgata 7-9

Nybygg | Oslo | 800-900 Mnok

Nybygg av kontorbygg som består av en bygning i Oslo på 10 etasjer hvorav 2 e...

Lindeberg sykehjem

Lindeberg sykehjem

Nybygg | Oslo | 440 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 144 leilighe...

The Plus - Nybygg av miljøvennlig møbelfabrikk på Magnor i Eidskog

The Plus - Nybygg av miljøvennlig møbelfabrikk på Magnor i Eidskog

Nybygg | Eidskog | 300 Mnok

Nybygg av industri i Eidskog. Selve byggingen startet desember 2020 med en be...