Effektiv levering høyt og lavt tross trengsel og tett trafikk

Dato: 19 Apr 2021

Glasopor har på grunn av sine egenskaper blitt brukt i dette utfordrende prosjektet både under, på og høyt over bakkeplan. Dette har stilt store krav til god planlegging.

Universitetsgata 7-9 i Oslo sentrum bygges for å kunne inneholde «morgendagens kontor» i hele 10 etasjer. På gateplan planlegges det utadrettede virksomheter som skal bidra til liv og aktivitet i området, også utover normal kontortid.

Tullinkvartalet – med mål om å bli en ny og mangfoldig destinasjon

Det er en mild novemberdag med regn i lufta vi besøker anleggsplassen til Universitetsgata 7-9. Etter behørig registrering i tråd med koronaregler blir vi ønsket velkommen av Pia Kristine Abrahamsen, trainee med oppgaver innen HMS og kvalitetssikring av leverandørprodukter hos hovedentreprenør Veidekke.

Det nye Tullinkvartalet - Illustrasjon: 3D Estate for Entra.

På vei fra brakkeriggen ved Nasjonalgalleriet til anleggsplassen kan vi se at Kristian Augusts gate allerede har gått gjennom store endringer den siste tiden. Entra satser tungt på å revitalisere et helt kvartal som har fått navnet Tullin. Det ligger sentralt midt i Oslo sentrum og avgrenses av gatene Kristian Augusts gate, Frederiks gate, St. Olavs gate, Pilestredet og Universitetsgata.

I januar 2020 flyttet 4000 studenter fra juridisk fakultet inn i Kristian Augusts gate 15-17. En del av dem flyttet fra St. Olavs plass 5 som også ligger på Tullin, og er neste bygg som står for tur for betydelige oppgraderinger.

Universitetsgata 7-9 bestod tidligere av et nokså unnselig og lukket mursteinsbygg fra 80-tallet. Tullinkvartalet skal åpnes opp med gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. Universitetsgata 7-9 er derfor et bindeledd og nøkkelprosjekt i å åpne opp kvartalet. Universitetsgata 7-9 vil gi nytt liv i denne delen av sentrum, og bidra positivt til byutviklingen i området.

Universitetsgata 7-9 – et tilgjengelig og fremtidsrettet bruksbygg

På gateplan vil Universitetsgata 7-9 kjennetegnes av tre portaler som er over seks meter høye. De danner passasjer til kvartalets indre rom fra ulike sider. Fasadens avrundede former følger deg inn mot bygulvet. De tre portalene gjør at bygget fra bakken ser ut som tre enkeltstående bygningskropper, men disse bindes sammen fra tredje etasje. Bygget vil totalt være på 22 000 kvadratmeter og 10 etasjer høyt.

Universitetsgata 7-9 som utgjør midtpunktet i det nye Tullinkvartalet – Illustrasjon: 3D Estate for Entra.

Vel innenfor adgangskontrollen til anleggsplassen, når vi befinner oss midt inne på det som blir den framtidige passasjen, står vi på et lag med Glasopor, armeringsjern og et av nettverk elektriske installasjoner. Abrahamsen kan fortelle at:

«Her vil det legges en lysinstallasjon i bakken. Lyset vil styres av sensorer slik at det følger dem som går her».

Trainee i Veidekke Pia Kristine Abrahamsen viser oss rundt på byggeplassen til Universitetsgata 7-9 – Foto: Per Tore Molvær.

Selskapet Void har designet «Tullinlyset» som er inspirert av norsk natur, elver og nordlyset. Dette brukes aktivt i utleiemarkedsføringen. «Tullinlyset» skal lede besøkende gjennom passasjen og til service- og kulturtilbud bestående av spennende restauranter, møtesteder, kaféer, gatekunst og et kulturhus. Her skal det være liv og røre også etter kontortid.

Passasjen og lysinstallasjon «Tullinlyset» i Universitetsgata 7-9 – Illustrasjon: 3D Estate for Entra.

Cubo Arkitekter sin ambisjon har vært å tegne et flerbruksbygg som er åpent for ansatte og befolkning gjennom høye etasjer for kaféer, restauranter og butikker på bakkeplan. Leietakere skal ha mulighet til å tilpasse kontorlokalene etter alle behov. Befolkningen skal ha muligheter til å fritt passere inn i Tullinkvartalets indre rom, og videre ut i byen på den andre siden. Universell utforming har stått svært sentralt.

Video: Universitetsgata 7-9 - Et fremtidsrettet flerbruksbygg i nye Tullinkvartalet

Glasopor godt egnet både under, på og høyt over bakkenivå

Like bortenfor oss ser vi Adrian Tranby, daglig leder i Tranby AS, travelt opptatt med å veilede sine ansatte og leverandører rundt i passasjen. Tranby AS har ansvaret for utomhusentreprisen på prosjektet, og det er Tranby som har bestilt Glasopor her vi står nå.

Tranby AS er en av Oslos fremste anleggsgartnere og har brukt Glasopor ved en rekke anledninger. Etter en tøff anbudskonkurranse fra Veidekke falt valget på dem. Om hvorfor de bruker Glasopor i dette prosjektet, trekker Tranby fram:

«Glasopor er valgt først og fremst på grunn av vekt og isolerende evne. På bakkeplan er det en erstatning for pukk til fundamentering av grunn med vektbegrensning i laget.»

Adrian Tranby har ansvar for utomhusentreprisen – her fotografert på taket - Foto: Per Tor Molvær.

Også hovedentreprenøren Veidekke har bestilt Glasopor til dette prosjektet i flere omganger allerede. I byggets underetasje er det planlagt et servicetorg for byggets leietakere med blant annet varelevering, avfallshåndtering og sykkelparkering for 300 sykler. Der har gulvene blitt fylt med Glasopor som isolasjons- og avrettingsmasse.

Jens Rygh de Flon fra Glasopor kan supplere at: «Det første lasset vi leverte med krokkassebil til prosjektet var en form for ildprøve, da produksjonsplanlegger Olav Lindset ikke hadde så mye førstehåndserfaring med bruk av Glasopor. Halvveis ned i adkomsten til kjelleretasjen, får vi levert og tippet helt ned dit? Kan vi deretter kjøre i fyllingen med maskinen vår? Svaret var ja, og både leveranseform og produktet sto til forventning, og vel så det. Det ble bestilt flere lass til flere bruksområder. Og sånn fortsatte det en stund.»

Utstrakt og utfordrende bruk av Glasopor i en trang kjeller – Foto: Jens Rygh de Flon.

Veidekke har dessuten brukt Glasopor til utvendig tilbakefylling langs vegger.

«Bygget skal sertifiseres etter Breeam Excellent. Derfor er miljøvennlige materialvalg slik som Glasopor generelt svært viktig for oss», forklarer Abrahamsen.

Les om hva som gjør Glasopor så miljøvennlig her.

Glasopor har ikke bare blitt foretrukket under og på bakkenivå. Glasopor brukes også høyt oppe på grønne tak.

Storslått utsikt

Abrahamsen tar oss med opp på taket av bygningen og viser oss entusiastisk en storslått 360 graders utsikt. Spesielt imponerende er sikten som følger Universitetsgata hele veien til Oslo Rådhus og Oslofjorden.

God utsikt fra Universitetsgata 7-9 hvor Adrian Tranby (Tranby AS), Trond Falao (Glasopor AS) og Jens Rygh de Flon (Glasopor AS) sjekker sedumdekket – Foto: Per Tore Molvær.

«Her vi står på toppen er planen å bygge en flott takterrasse», forteller Abrahamsen. Det er meningen at publikum skal få tilgang til takterrassen gjennom restauranten i første etasje, slik at den er åpen for leietakerne i kontortid og alle andre utenom kjernearbeidstiden.

«Det som gjør dette prosjektet litt unikt, og som vi ser stadig mer av, er at man benytter tak og takflater til oppholdsrom. Det har vært morsomt å bli involvert av Veidekke og landskapsarkitekt Landskaperiet til å forme oppholdssoner som bidrar til å gjøre det hyggelig. Uteområdene lages også for å håndtere overvann», sier Tranby.

Slik ser man for seg at takterrassen kan bli seende ut – Illustrasjon: 3D Estate for Entra.

På et tak i syvende etasje møter vi på daglig leder Øistein Kvarme og hans ansatte i Blomstertak AS som forbereder mottak av storsekker med Glasopor. Blomstertak AS er heller ikke ukjente med å ta i bruk Glasopor.

Kvarme bekrefter trenden med grønne tak og poengterer:

«Det stilles nå krav til at nybygg skal håndtere overvann på egen tomt for å forebygge flom – noe som gir oss mange oppdrag».

LES OGSÅ: Grønt tak på The Hub vekker oppsikt

Blomstertak AS ble i dette prosjektet engasjert av Tranby AS for å utføre sedumarbeidene. «De er en av underleverandørene vi har valgt å benytte. Normalt gjør vi det meste selv, men Blomstertak AS har vi samarbeidet med tidligere, og de er profesjonelle til fingerspissene på sitt felt», sier Tranby.

Øistein Kvarme i Blomstertak AS synes Glasopor er enkelt og kjapt å jobbe med – Foto: Per Tore Molvær.

Store krav til planlegging og effektivitet

På en travel byggeplass som dette er koordinering av tid viktig – ikke minst i forbindelse med å booke tilstrekkelig tid for bruk av heisekrana. Kvarme og hans team avløser taktekkere med bare noen minutter for å forberede å legge sedumtak på begge sider av bygget i 7. etasje. Når kranføreren først har hatt sin lunsj går det unna med å legge ut Glasopor på takene. Storsekkene fra Glasopor forenkler leveransen og utleggingen.

Kvarme utdyper: «Jeg liker storsekkene. Vi forsøker å utnytte tiden best mulig med å tømme mest mulig fra bunnen av sekken mens den henger i krana. På grunn av lav vekt kan man snurpe igjen bunnen og vente til krana har flyttet seg litt for å dosere det utover. Det er en del enklere enn å spa ut fra sekkene.» Når sekkene er tømt kan Glasopor-fyllingen enkelt dras utover med krafse. «Selve utleggingen av Glasopor er enkel – det går kjapt», konstaterer Kvarme.

Storsekkene forenkler arbeidet selv om man gjerne skulle hatt mer tid med kran – Foto: Per Tore Molvær.

Når vi drar tilbake for å fotografere takene i 7. etasje knapt en uke etterpå, var de ferdig dekket med 39 storsekker med Glasopor og rundt 4-500 kvadratmeter med sedum. Noen er kanskje litt forundret over at man kan legge sedum på taket så seint som i november, men ifølge Blomstertak AS kan man fint gjøre dette helt fram til frosten kommer. Altså normalt et stykke ut i november i Oslo.

LES OGSÅ: Glasopor avgjørende under det grønne taket

Dette byggeprosjektet er et godt eksempel på de logistikkutfordringer man har ved et slikt prosjekt, og hvor knapt med tid det er til hver enkelt entreprenør. Det er et høyt bygg hvor det skal benyttes en stor mengde byggematerialer. Heisekapasiteten er begrenset, og det er knapt med plass på bakkeplan. På bakkeplan er bybildet preget av tett biltrafikk i Pilestredet og mange myke trafikanter som må tas hensyn til.

Kvarme kan bekrefte at det er travelt: «Det er jo som ellers i Oslo – det er trangt, og plass til maks 2-3 lastebiler av gangen, så logistikken er jo en utfordring».

Tranby samtykker og legger til: «Dette er ikke noe unikt og gjelder de fleste byggeplasser. Det er viktig å holde et godt miljø oss imellom, spesielt mellom byggeledere og mellomledere hos ulike entreprenører».

Som ellers i Oslo er byggeplassen trang og leveranser krever god planlegging – Foto: Per Tore Molvær

«Vi skal legge ut totalt ca. 1000 kvadratmeter sedumtak. I tillegg skal vi levere wire-systemer for planter på fasader», sier Kvarme.

Tranby bekrefter at det blir en del arbeid til våren også: «Det gjenstår fortsatt mange Glasopor-leveranser både på bakkeplan og på taket. Alt er ferdig prosjektert og vi ser selvsagt fram til å se utviklingen fra tegning til ferdig produkt. Alt skal etter planen stå klart i juli 2021».

Glasopor er stolt over å kunne bidra i dette prosjektet. Med innsikt i prosjektet er vi overbevist om at arbeidet med Tullinkvartalet vil gi nytt liv og aktivitet til dette historierike området av hovedstaden.Kilder: Entra, Tullin.no, Cubo Arkitekter, Insenti, Veidekke

Referanseprosjekter fra Glasopor AS

Sophie Radich ungdomsskole

Sophie Radich ungdomsskole

Nybygg | Lillestrøm | 400-500 Mnok

Nybygg av ungdomsskole 8-10 som består av en bygning i Lillestrøm på 3 etasje...

Universitetsgata 7-9

Universitetsgata 7-9

Nybygg | Oslo | 800-900 Mnok

Nybygg av kontorbygg som består av en bygning i Oslo på 10 etasjer hvorav 2 e...

Lindeberg sykehjem

Lindeberg sykehjem

Nybygg | Oslo | 440 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 144 leilighe...

Frisk Arena / Frisk Asker Fotball

Frisk Arena / Frisk Asker Fotball

Nybygg | Asker | 10 Mnok

Nybygg av idrettsanlegg, utendørs i Asker. Selve byggingen startet August 201...