MOSE – Avfallsbeholderen som komprimerer avfallet automatisk

Dato: 12 Feb 2024

Spar tid, plastposer og miljø med avfallsbeholderen som komprimerer avfallet automatisk og gir beskjed når tømming er nødvendig.

Fremtidens avfallssortering

Teknologien MOSE er utviklet ved vår fabrikk på Røros og den gjør at man sparer tid, plastposer og miljø siden den komprimerer avfallet automatisk og gir beskjed når tømming er nødvendig. Ved bruk av denne teknologien går bedriften fra tømming hver gang til tømming ved behov. Renholdspersonalet vil da kunne bruke tiden sin på andre ting.

Ordinære beholdere til restavfall, plast og papir inneholder opptil 70 prosent luft, og her kommer MOSE inn som den perfekte løsningen. Tester i samarbeid med utvalgte kunder viser at tømmefrekvensen ble betraktelig redusert ved innføring av MOSE i deres fellesarealer og toaletter. Etter innføringen av MOSE tømmer de beholderne på toalettene hver 3.-4. uke mens de tidligere tømte de hver eneste dag.  MOSE kan også kombineres med ordinære avfallsbeholdere for annen kildesortering.

MOSE er batteridrevet, og batteriet kan vare en til to uker før opplading er nødvendig, avhengig av belastning, men kan også kobles til strøm om det er mer hensiktsmessig. 

RP-Smart

Fyllingsgraden overvåkes ved hjelp av sensorer. Via mobiltelefon eller nettbrett varsles driftspersonell om avfallsbeholderens status. Dette gir mulighet til å optimalisere tømmerutiner og spare tid ved at personellet kun tømmer de beholderne som har oppnådd ønsket fyllingsgrad.

Redusert forbruk av plastsekker og mindre slitasje på beholderne vil være positivt for miljøregnskapet. Komprimatoren kan også leveres med tekstilpose for å forbedre miljøregnskapet ytterligere. Tekstilposen erstatter da plastposen, og kan selvsagt vaskes.

Slik fungerer MOSE:

Video Urbanus MOSE: https://www.youtube.com/shorts/5yoCLkvbTTQ
Video Aursunden MOSE: https://www.youtube.com/shorts/hpzw8aLpuEs