Hvordan oppfylle nye nasjonale krav for kildesortering?

Dato: 13 Feb 2023

Første januar trådte nye nasjonale kildesorteringsregler i kraft. Selgerne hos Røros Produkter har merket stor økning i henvendelser siden da:

- Nå er alle pålagte å sortere ut matavfall og plastavfall for seg. Det vil si offentlige og private virksomheter og institusjoner, pluss private husholdninger. Dette kommer i tillegg til restavfall og papp og papir, som har vært gjeldene til årsskiftet, sier salgssjef Stig Frode Berge.

Klima- og Miljødepartementets mål er tydelig; innen 2035 skal vi materialgjenvinne 65 prosent av husholdningsavfall fra private og samme type avfall fra næringslivet.

Matavfall skal bli til biogass og gjødsel, og plast brukes om igjen. Slik vil vi utnytte ressursene bedre og spare miljøet for klimagasser fra produksjon.

– Det er travelt i ordreinnboksen vår, så det er tydelig at de nye retningslinjene tas på alvor, fortsetter han.

– For å gjøre denne overgangen så enkel som mulig for kundene våre, satte vi sammen et komplett kildesorteringssystem klart til bruk. Det fikk navnet Easy.

De fire fraksjonene som nå skal utsorteres er tydelig merket med nasjonale etiketter, og kommer i enten hel sort eller grafittgrå beholdere med topper som samsvarer med merkingen. Beholderen til matavfall kommer med lokk og praktisk bøtte.

– Kildesortering skal være en positiv del av hverdagen. Vår erfaring viser at sorteringsgraden øker når systemene er stilrene og har tydelig merking, avslutter Stig Frode.