Invisible Connections AS - Komponenter til industriell produksjon av betongelementer

Dato: 27 Mar 2020

En BWC løsning fra Invisible Connections AS ivaretar kuldebrobryting, trinnlydsdemping og inviterer til ettermontering av balkong-/svalgang elementer. Den viktigste egenskapen er den gode vanntettingen vi har til våre løsninger.

Våre teleskopiske løsninger benyttes i trapper, balkonger og som forbindelse mellom bjelker og søyler. Dette gir adgang til å designe konsollfrie, og fleksible løsninger. Invisible Connections gir arkitekter større frihet i design av spennende og tidsriktige bygg. Vårt slagord er «Freedom to create».

Det er viktig å sikre dokumentert tilstrekkelig trinnlydsreduksjon ved valg av løsninger innen balkong- og trappeforbindelser. Invisible Connections sine balkongforbindelser BWC og trappeforbindelse TSS 102 reduserer trinnlyden med 20-25 dB. (jfr. test hos Sintef).

Benyttes BWC/TSS oppnås trinnlydsløsning som havner under kravet på 53dB som er gjeldende for trapper og svalganger i norske boliger.

Invisible Connections AS erfarer at arkitekter spesielt, interesserer seg for vår Bjelke/søyleforbindelse (BSF). BSF gir stor fleksibilitet med hensyn til uttrykk, da man kan fritt prosjektere knutepunkt, uten at de må hvile på konsoller. En prefabrikkert løsning gir redusert montasjetid på byggeplass.

Invisible Connections AS har i nært samarbeid med betongelementforeningen i Norge utviklet gode standardiserte CE/ETA-dokumenterte løsninger, som ivaretar de nevnte utfordringer.