Invisible Connections AS

Invisible Connections AS utvikler og produserer innovative produkter, som muliggjør industriell produksjon av betongelementer.
Våre teleskopiske løsninger benyttes i trappeelementer, balkong og som forbindelse mellom bjelker og søyler. Dette gir adgang til å designe konsollfrie, og fleksible løsninger. Invisible Con

Les mer


Produkter fra Invisible Connections AS

Trapp-reposforbindelser

Trapp-reposforbindelser

For prefabrikkerte betongelementer. IC trappeforbindelser gir mulighet for...


Balkongforbindelser

Balkongforbindelser

Markedets eneste tilbyder av balkongforbindelser med kuldebrobryter, trinnlyd...


Bjelke-/søyle forbindelser

Bjelke-/søyle forbindelser

Konsollfri forbindelse mellom bjelke-søyle, bjelke-bjelke, bjelke-vegg. For ...


DTS/DTF forbindelser

DTS/DTF forbindelser

Våre DTS/DTF forbindelser er en god metode å forbinde DT/SDT-elementer mot ve...


Innstøpningsgods

Innstøpningsgods

Sveiseplater og montasjedetaljer


Nyheter fra Invisible Connections AS

Ettermonter fritt utkraget balkong med god vanntettingsløsning og kuldebrobryting

Ettermonter fritt utkraget balkong med god vanntettingsløsning og kuldebrobryting

Balkonginnfestingene fra Invisible Connections AS er en norskutviklet løsning...

Ettermonter fritt fremkragede balkonger med norskprodusert BWC innfesting

Ettermonter fritt fremkragede balkonger med norskprodusert BWC innfesting

Balkonginnfestingene fra Invisible Connection AS er en norskutviklet løsning ...

Norskutviklet kobling mellom trappeløp og repos

Norskutviklet kobling mellom trappeløp og repos

TSS 25 L fra Invisible Connections® er en kobling som ivaretar flere funksjon...