BWC 40 U - Ettermonter fritt utkragete balkonger med innfestninger fra Invisible Connections AS

Dato: 29 Okt 2021

En norskutviklet balkonginnfestning, som muliggjør etablering av balkong, etter klimavegg eller fasadekledning.

Løsningen har blitt godt mottatt i det Norske markedet og benyttes til:

Betong-, stål- og trebalkonger.

Invisible Connections® har balkonginnfestningsløsninger for alle innvendige dekker:

Plasstøpte - plattendekker – hulldekker - tredekker

En BWC løsning fra Invisible Connections AS ivaretar kuldebrobryting, trinnlydsdemping og inviterer til ettermontering av balkong-/svalgang elementer. Den kanskje viktigste egenskapen, er den gode vanntettingen vi har til våre løsninger.

Invisible Connections AS har i nært samarbeid med bransjeforeninger i Norge, utviklet gode standardiserte CE/ETA-dokumenterte løsninger, som ivaretar de nevnte utfordringer.