BWC 40 U - Ettermonter fritt utkragete balkonger med innfestninger fra Invisible Connections AS

Dato: 8 Mar 2021

En nyutviklet norsk balkonginnfestning, som muliggjør etablering av balkong, etter ferdig fasadekledning.

Løsningen benyttes både til:

Betong-, stål- og trebalkonger.

Invisible Connections har balkonginnfestningsløsninger for alle innvendige dekker:

Plasstøpte - plattendekker – hulldekker - tredekker

En BWC løsning fra Invisible Connections AS ivaretar kuldebrobryting, trinnlydsdemping og inviterer til ettermontering av balkong-/svalgang elementer. Den kanskje viktigste egenskapen, er den gode vanntettingen vi har til våre løsninger.

Invisible Connections AS har i nært samarbeid med bransjeforeninger i Norge, utviklet gode standardiserte CE/ETA-dokumenterte løsninger, som ivaretar de nevnte utfordringer.

Finn mer informasjon her.