Norskutviklet kobling mellom trappeløp og repos

Dato: 27 Mar 2023

TSS 25 L fra Invisible Connections® er en kobling som ivaretar flere funksjoner. I tillegg til å være en ren innfestingsdetalj, er den og sertifisert for innløfting av trappeløpselementet på byggeplass.

TSS 25 L har justeringskrue som trinnløst justerer høyder. Dermed slipper man å shimse mellom tradisjonelle hyller, for å oppnå rett høyde mellom trappeelement og repos.

Våre innfestningsløsninger tilfredsstiller lydkrav i alle typer bygg. Også når TSS 25 L lander mot hoveddekke/-repos, som utstøpes på byggeplass.

Ta kontakt om du prosjekterer trapper, og har spørsmål rundt dette. Er du en som kjøper eller monterer trapper fra en betongelementprodusent, kan du etterspørre løsningen neste gang du ber om tilbud.