Invisible Connections AS - Komponenter til industriell produksjon av betongelementer

Dato: 14 Okt 2019

Våre teleskopiske løsninger benyttes i trapper, balkonger og som forbindelse mellom bjelker og søyler. Dette gir adgang til å designe konsollfrie, og fleksible løsninger. Invisible Connections gir arkitekter større frihet i design av spennende og tidsriktige bygg. Vårt slagord er «Freedom to create».

Invisible Connections BWC løsninger ivaretar hensynet til kuldebrobryting og trinnlydsdemping. I vårt nordiske klima foretrekkes ofte vår løsning for vanntetting.


Det er viktig å sikre dokumentert tilstrekkelig trinnlydsreduksjon ved valg av løsninger innen balkong- og trappeforbindelser. Invisible Connections sine balkongforbindelser BWC og trappeforbindelse TSS 102 reduserer trinnlyden med 20-25 dB. (jfr. test hos Sintef).

Benyttes BWC/TSS oppnås trinnlydsløsning som havner under kravet på 53dB som er gjeldende for trapper og svalganger i norske boliger.

Invisible Connections AS erfarerat arkitekter spesielt, interesserer seg for vår Bjelke/søyleforbindelse (BSF). BSF gir stor fleksibilitet med hensyn til uttrykk, og man kan fritt prosjektere knutepunkt, uten at de må hvile på konsoller. En prefabrikkert løsning gir redusert montasjetid på byggeplass.

Invisible Connections AS har i nært samarbeid med elementforeningen i Norge utviklet gode standardiserte CE/ETA-dokumenterte løsninger som ivaretar de nevnte utfordringer.


Vanntetting
Alle Invisible Connections BWC forbindelser har 2-trinns vanntetting. Se filmer på Web IC Akademiet

Trinnlyddemping
Alle Invisible Connections BWC-forbindelser har trinnlydsdemping med reduksjon opp til 25 dB. Dette tilfredsstiller forskriftskravene til trinnlyd.

Kuldebrobryter
BWC er konstruert i stål og består av innerrør og ytterrør. Mellom rørene er det dempeplater i et polymermateriale som gir meget god kuldebrobryting.
Invisible Connections BWC-U for utkragede balkonger har kuldebrobryter som tilfredsstiller kravene til passiv hus.

Ettermontering
Ved bruk av BWC kan balkonger/svalganger monteres etter at klimaveggen er ferdigbygd.

Mer om produktet Trappeforbindelser

Trappeforbindelser

Den enkleste metoden for innfesting av trapper og repos

Trapper - Produktblad
Trapper - Teknisk manual
Trapper - Tegninger (CAD)