Hvordan tilby elbil-lading kostnadseffektivt og bærekraftig

Dato: 8 Nov 2021

Elektrifiseringen skaper en enorm mulighet for bygningseiere til å styre energien langt mer effektivt. Vi fremskynder dette skiftet ved å gjøre det enklere å integrere fornybar energi, energilagring og infrastruktur for lading av elbiler. Vi kaller det «Buildings as a Grid»

Behovet for grønnere energi krever fleksible energisystemer
Med et globalt skifte til mer fornybar energi, har vi muligheten til å finne nye måter energisystemene våre fungerer på.

Eaton utvikler teknologier og produkter som trengs for at du kan ta del i elektrifiseringen av samfunnet og overgangen til mer grønn energi. Med våre løsninger kan infrastrukturer bli omarbeidet for å håndtere og optimalisere integrering av fornybar energi. Slik at du kan ta i bruk en mer effektiv og bærekraftig energi til en lavere kostnad.

«Buildings as a Grid»
Bygninger krever masse energi. Og i fremtiden vil de kreve mye mer energi. Så virkningen av å bruke energi smartere er avgjørende.

Ny teknologi innebærer at vi nå kan bruke bygningene våre som et strømnett. Transporten endrer seg, og med flere elbiler på veien må vi lade dem effektivt uten å overbelaste strømnettene.

Hos Eaton har vi utviklet «Buildings as a Grid»-tilnærmingen vår for å forene energibehovene til bygninger og elbiler med generering av fornybar energi på stedet. Tilnærmingen vår støtter driften av et elbil-ladesystem.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg om du tenker på å installere elbil-ladere på anlegget ditt.

Last ned gratis! Vårt nye whitepaper forklarer innvirkningen av elbil-lading «bak måleren» i næringsbygg og angir ulike tilnærminger for å møte strømkravene på en bærekraftig måte.

Eller ta kontakt for mer informasjon