En trussel mot elsikkerheten hjemme

Dato: 29 Apr 2022

Mange elektriske anlegg er utsatt for jordfeil som følge av høyfrekvent støy. Med det er risikoen økende for elektrisk sjokk, og i ytterste konsekvens også brann.

Høyfrekvent støy er et begrep vi må bli kjent med etter hvert som husholdningsapparater blir stadig mer energieffektive. Apparater som vaskemaskiner, induksjonstopper, LED-lys, varmepumper, ladere og datamaskiner har alle en-fase likerettere eller frekvensomformere som avgir høyfrekvent støy og lekkasjestrøm.

Høyfrekvent støy i seg selv er ikke en utfordring – problemene oppstår når anlegget er bygget opp med konvensjonelle type A jordfeilautomater, slik som de fleste elektriske anlegg er i dag. Støyen på nettet gjør at type A jordfeilautomaten ofte kutter strømmen når det ikke er behov for det, eller enda verre; den løser seg ikke ut når det oppstår en reell jordfeil. Da kan farlige situasjoner oppstå.

For to år siden lanserte Eaton sin type F jordfeilautomat som et resultat av at den utbredte type A jordfeilautomaten ikke lenger holder tritt med moderne elektronikk. Type F jordfeilautomat har en utløsergrense for jordfeil som ikke påvirkes av frekvensstøy som betyr at bryteren eliminerer utilsiktede utkoblinger. Men enda viktigere er det at den garantert vil kutte strømmen dersom du faktisk har jordfeil på det elektriske anlegget.
Type F jordfeilautomat er det viktigste for at vi faktisk beskytter det som betyr mest.