Hva er helhetlig ergonomi?

Dato: 17 Jan 2024

Helhetsergonomi dreier seg om samspillet mellom det fysiske, sosiale og organisatoriske miljøet. Det handler om å forstå hvordan disse faktorene sammen påvirker trivsel, produktivitet, suksess og mye annet. Helheten er større enn summen av delene.

Hvordan sørge for helhetlig ergonomi:

Oppmuntre til bevegelse

Det er viktig å skape miljøer og oppgaver som oppmuntrer til bevegelse. Bevegelse er viktig for den fysiske og psykiske helsen, og bidrar til at folk gjør en bedre jobb. Din neste posisjon er din beste posisjon!

Reduser negative distraksjoner

Det er mange faktorer som kan gjøre deg ufokusert. Det kan være distraksjoner som støy, visuelle forstyrrelser, utilstrekkelig lys, dårlig ventilasjon, feil møblering med hensyn til din måte å jobbe på, og mye mer. Sørg for minst mulig distraksjoner.

Skap et positivt arbeidsmiljø

Et positivt arbeidsklima reduserer stress, bedrer samarbeidet og arbeidsflyten, og styrker samtidig ditt varemerke som arbeidsgiver. Arbeidsklima og kultur er helt sentralt for enhver organisasjon.

Hvilke resultater kan du forvente?

Økt trivsel

Hvis du fremmer både det fysiske miljøet, samt det organisatoriske og det sosiale miljøet, vil du oppleve både sunnere og gladere medarbeidere.

Høyere effektivitet

Et arbeidsmiljø som er utformet etter kartlagte og faktiske aktiviteter og arbeidsmetoder, skaper bedre flyt og effektivitet.

Lavere sykefravær

Ved å forebygge fysiske problemer og psykisk uhelse, vil du redusere sykefraværet.

Styrket arbeidsmoral

Gi folk mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet sitt slik at de kan gjøre en så god jobb som mulig. De vil føle seg mer motiverte, respekterte og satt pris på.

Attraktiv arbeidsgiver

Helse og trivsel øker medarbeidertilfredsheten, hjelper deg å beholde ansatte, gjør rekruttering enklere og styrker organisasjonens merkevare.

Kontakt våre eksperter og rådgivere for å lære mer