Bærekraftig verdikjede – fra første til siste ledd

Dato: 15 Jun 2022

Ny mobiltelefon, ny pc og ny sofa. I dag kjøper vi i stor grad nye produkter fremfor å reparere, fornye eller skifte ut deler. Noen ganger kjøper vi for mye, eller vi kjøper feil vare fordi det er billig. Kanskje er varen fraktet fra andre siden av kloden også?

Design – for lang levetid
Design handler ikke bare om stilrene linjer og estetikk. Design handler om å ta ansvar for at produktet kan leve lenge. Kinnarps designer og produserer produkter forberedt for lange livssykluser, og legger til rette for at det skal være enkelt å bytte deler eller oppgradere produktet.

«Vi designer produkter som en plattform; et utgangspunkt for fleksibilitet og fornyelse over tid. Vi jobber for å ta hensyn til alle faktorer som påvirker miljøet, fra å bruke rene materialer til å optimalisere ressursbruken gjennom minst mulig avfall i produksjonen..»

- Liv Tveter, administrerende direktør, Kinnarps AS

Salg – riktig løsning
Det er ikke om å gjøre å selge mest, men å selge riktig løsning. Derfor er det avgjørende å gjøre en god analyse for å avdekke de faktiske behovene. En langsiktig og sikker investering vil være å skape miljøer tilpasset den aktuelle virksomheten, og samtidig sørge for fleksibilitet og god ergonomi for ansatte. God helse er god økonomi.

Produksjon – nært og trygt
Under produksjonen unngår vi produkter som er helse- eller miljøskadelige. Dette er viktig for å ta vare på de ansatte i de seks produksjonsanleggene våre i Sverige. I tillegg bidrar rene materialer til gode arbeidsmiljø ute hos kundene, samt å gjøre det enklere med gjenvinning.

Distribusjon – med tepper
Vi har et eget og helt unikt logistikksystem, hvor vi pakker møblene i tepper og papp-plater som vi tar med tilbake og bruker om og om igjen. Dette gjør at vi sparer emballasje og øker fyllgraden i transporten. Faktisk kjører vi bare to lastebiler der det normalt ville være behov for tre!

Bruk – og gjenbruk
Tilbake til starten – det er helt avgjørende at designprosessen har tatt hensyn til alle leddene av verdikjeden. Høy kvalitet, rene råvarer og mulighet for å oppdatere og renovere møblene er bærekraft i praksis.

Bruk – men ikke kast!