Vi ønsker alle å føle oss trygge der vi jobber og bor

Dato: 11 Mai 2022

Vi vet at bruk av isolasjon i en bygning kan bidra til å regulere innendørstemperaturen og gjøre et bygg mer energieffektivt, men hvor sikker er egentlig isolasjonen som brukes i boligene og på arbeidsplassene våre?

Bidrar isolasjon til bedre brannsikkerhet?

Det avhenger av hva slags isolasjonsmateriale som brukes.

For at brann skal kunne oppstå må følgende faktorer være til stede:

  1. Varmekilde
  2. Oksygen
  3. «Drivstoff»

Innvendig i en bygning vil «drivstoffet» være alle typer brennbart materiale, for eksempel møbler, tepper og gardiner. Ved å velge ikke-brennbar isolasjon reduserer du mengden brennbart materiale, noe som gir størst uttelling både når det gjelder reaksjon på brann og brannmotstand.

Reaksjon på brann er materialets evne til å fungere som drivstoffkilde og dermed bidra til brannens utvikling. Brannmotstand er materialets evne til å motstå brann i en viss tid for å hindre at den sprer seg og bevare strukturens integritet, slik at mennesker kan komme seg trygt ut under en fullt utviklet brann.

Hva er brannklassifisering?

Alle isolasjonsmaterialer klassifiseres etter Euroklasse-systemet, som gjør det enklere å forstå hvor mye «drivstoff» bygningen tilføres, samt hvordan et materiale vil bidra til brannens utviklingsfaser.

Grafen nedenfor viser hvordan hver klassifisering bidrar i en brann, samt de vanlige isolasjonsmaterialer som har disse klassifiseringene.

For å sikre et høyest mulig brannsikkerhetsnivå og eliminere så mye risiko som mulig er det best å velge isolasjon i Euroklasse A1 eller A2-s1,d0. Materialer i Euroklasse A1 eller A2-s1,d0, produserer lite eller ingen røyk og ingen brennende dråper når de utsettes for brann.

Hvordan kan vi bidra?

Som du ser av grafen, så er glassull og steinull naturlig ikke-brennbare materialer med den beste A1- eller A2-s1,d0-klassifiseringen. Dette kommer i tillegg til at materialene byr på høy termisk og akustisk ytelse og bidrar til bedre luftkvalitet innendørs.

Ettersom glassull og steinull produseres ved hjelp av forskjellige råmaterialer, oppfører de seg litt forskjellig. Produktene kan brukes om hverandre, men det er bruksområder hvor det ene vil fungere mer optimalt enn det andre.

Våre ikke-brennbare løsninger bidrar til å hemme brannspredning, bevare bygningens strukturelle integritet og begrense spredningen av brann og røyk fra ett område til et annet. Det gir bygninger som er sikre for alle som oppholder seg der.

Har du spørsmål om brannsikkerhet, kan du ta kontakt med vår tekniske support i dag.