Ny struktur for en ny kultur

Dato: 19 Nov 2021

Diversity & Inclusion Group (D & I) er skapt for å sikre likestilling på alle nivåer i Knauf Insulation. Asif Dar og Jane Curran er en del av den gruppen som jobber aktivt for mangfold og inkludering.

Vi har alltid satt mennesket først, men vi kan bli enda bedre. Vi vil være en moderne organisasjon som drives av moderne ledere. Da kreves det også en tydelig struktur for å støtte og behandle alle rettferdig.

En tydelig strategi for et trygt miljø
I Knauf vil vi forsikre oss om at hver og en behandles riktig, med tilgang til de samme valgene og mulighetene som kollegaene har. Vi vil at mennesker skal bidra med hele sitt sanne jeg i arbeidet og behandle hverandres ulikheter som styrker. Gjennom en tydelig strategi vil vi gjøre det til en selvsagt del av bedriftskulturen. Ettersom trygghet øker produktiviteten, blir det en vinn-vinn-situasjon.

Visjonen om en frisinnet fremtid
– Vi må huske at dette er et arbeid som aldri tar slutt. Om ti år er vi fremdeles bare i startgropen, sier Asif Dar, Systems and Services Development Manager i Knauf Insulation.
– Håpet er at det da er helt opplagt hvordan vi skal håndtere og handle rundt alle spørsmålene som D & I-gruppen er opprettet for. «På lengre sikt ønsker jeg en allsidig, inkluderende virksomhet på alle plan, en kjønnsbalansert organisasjon med ansatte som gjenspeiler den lokale demografien. Vi vil være en organisasjon som går foran med et godt eksempel, som får flere bedrifter til å forstå hvor viktig det er å ha et aktivt og langsiktig arbeid for likestilling. I fremtiden er det en naturlig del av hverdagen vår.

Motivasjon, engasjement og forandring
– D & I-gruppen betyr mye, for alle på arbeidsplassen og for meg personlig, sier Asif. Jeg har selv en annerledes bakgrunn, og jeg ser endringer i samfunnet, hvor farlig det er å normalisere urettferdigheter, uansett hvor små de måtte være. Engasjementet sørger for at vi ikke gror fast i gamle vaner, at virksomheten holder seg på tå hev og beveger fremover med tiden. De aller fleste kan kjenne seg igjen i noen av spørsmålene som inngår i mangfold- og inkluderingsarbeidet, forhåpentligvis er det en katalysator som skaper forandring. Vi vil få alle til å se fordelene i menneskers forskjeller, ikke bare for virksomheten, men også for seg selv.

Læring og samhørighet
Jane Curran, Commercial Support Manager i Knauf, sier:
– Jeg har virkelig likt å være en del av denne gruppen! Ettersom alle i gruppen har vært så åpne med erfaringene sine, har jeg lært utrolig mye. Håpet mitt er at D & I skal eksistere i alt vi gjør, og bli en del av kulturen vår på samme måte som kjerneverdiene våre. Tenk for et verdifullt arbeidsmiljø vi har mulighet til å skape, som fremmer læring og samhørighet i hele organisasjonen.