Tupla LESSNOX® sveisepappen for et bedre miljø!

Dato: 28 Aug 2019

Tupla LESSNOX® er et produkt som er utviklet for å bidra til et renere miljø. Denne sveisepappen har egenskaper som skal hjelpe til å rense miljøet for skadelige nitrogenoksider.

Denne sveiesepappen har den samme kvaliteten som den vanlige Tupla,

forskjellen ligger i skiferstrøen.

LESSNOX®-skiferstrø bidrar til å bryte ned skadelig nitrogenoksid fra luften. Nitrogenoksyd er f.eks. i trafikk og industriutslipp.LESSNOX®-skiferstrø virker som en “katalysator” i en reaksjon hvor solens UV-stråler bryter ned skadelig nitrogenoksid til nitrater. Nitratene skylles med regnet ned fra  taket og fungerer som næringsstoff for vegetasjon.

Tupla LESSNOX® brukes til et-lags tekkinger til både nye og gamle tak. Som underlag er gammel takpapp og betong egnet.

Teknisk info:

Vekt: 5,5 kg/m²
Tykkelse: 4,0 mm
Dimensjon: 1x8m
Bitumen: SBS modifisert elastomer bitumen
Stamme: Polyesterfilt forsterket med glassfiber