KATEPAL GREEN

Dato: 29 Aug 2022

Produktgruppen Katepal Green er en løsning som reduserer bygningens karbondioksidutslipp. Karbonavtrykket til et standard bitumentak er også konkurransedyktig sammenlignet med mange andre materialer, men med Katepal Green produktene blir det enda lavere. Ved beregning av karbonavtrykket til en bygning er utslippene fra hver del av bygningen viktige. De utvalgte bio- og resirkulerte råvarene som brukes i Katepal Green er av høyeste kvalitet. Produktenes holdbarhet og garanti er lik tradisjonelle bitumenprodukter. Produktene har blitt testet i praksis og tilbakemeldingene som er innhentet direkte fra feltet er positive. Ved å velge et mer miljøvennlig produkt, trenger du ikke ofre kvalitet.

KARBONAVTRYKKET FRA BYGGE-MATERIALER
Materialets karbonutslipp fra en bygning er betydelig i løpet av materialenes levetid.Mesteparten av utslippene kommer fra produksjon av byggematerialer og påvirkes blant annet av energiforbruk og råvarer. Ved å erstatte produktenes fossile råvarer med fornybare og resirkulerte  råvarer får vi et lavere karbonutslipp.

BEREGNING AV KULSTOFTSLIPP
Det er forskjellige beregningsmetoder og standarder for beregning av karbonutslipp. For at verdiene for våre produkter skal være så riktige og sammenlignbare som mulig, gjør vi ikke beregningene av utslipp på egen hånd. Alle beregninger er verifisert av en ekstern part. I 2021 vil Katepal Green ha produktspesifikke EPDer.

Å  REDUSERE KARBONAVTRYKKET ER SUMMEN AV MANGE FAKTORER
Flere metoder har blitt brukt for å redusere karbonavtrykket til Katepal Green produktfamilien. Ved produksjon av produktene er bruken av bitumen redusert til fordel for fornybar furuolje. Resirkulert plast fra flasker brukes i stammen. Dette gjør at produktets karbonavtrykk vesentlig mindre enn for standard bitumenprodukter. Produksjonen er også optimalisert med grønn elektrisitet. I fremtiden ønsker Katepal å redusere karbonavtrykket til Green produkter ytterligere. Vi er i forkant av utviklingen og ser etter metoder for å nå dette målet!

LIVSSYKLUS FOR BITUMEN PRODUKTER
Det at et bitumentak kan resirkuleres på slutten av livssyklusen, bidrar også til ett bedre miljø. Bitumen takavfall kan gjøres om til granulat og brukes til å erstatte noe av bitumen, som trengs som bindemateriale i asfalt. Omtrent 20 000 tonn bitumen kan gjenvinnes hvert år i Finland. Bitumen utgjør rundt 50% av et bitumentak, noe som betyr at ca 10.000 tonn ren bitumen kan erstattes med resirkulert bitumen. I Finland har resirkulering av bitumen tak  blitt gjort i flere år.