Rekkverksystemet Aluflex Softline

Dato: 5 Feb 2019

Astrup AS har de siste årene utviklet og solgt et nytt rekkverksystem i aluminium - Aluflex Softline. Rekkverket er både norskutviklet og norskprodusert i samarbeid med Hydro, Umbra og Normeka.

Rekkverket er i samsvar med TEK17 og alle krav (NS3232 og NS3510) som gjelder for balkongrekkverk. I styrkeberegningene er det tatt hensyn til 1,5 kN horisontal linjelast.

Det unike ved dette rekkverket er at innglassingen skjer på samme vis som glassing av dører og vinduer, ved at glass/fylling monteres inn fra siden. Det gjør det enkelt å skifte glass/fylling dersom det skulle være nødvendig.

Produksjon og montasje gjøres enkelt og rasjonelt, helt uten sveising - kun kapping og hulltagning, og selve montasjen med bolter/poppnagler i sammenføyningene og utføres uten tunge løft.

Fleksibiliteten i systemet gjør at det dekker mange bruksområder innen nybygg, offentlig sektor, borrettslag, private hus og hytter.  

Astrup er lagerførende grossist, og distribuerer Aluflex Softline til firmaer som kan produsere og montere rekkverket selv. Systemet er godt dokumentert med teknisk brosjyre, montasjeveiledninger, styrkeberegninger og en FEM-analyse.

Vi vil kontinuerlig videreutvikle og tilpasse systemet i forhold til markedets krav.


Brosjyre