ANO® – Arkitektur og det Grønne Skiftet

Dato: 8 Des 2021

Markedet søker i stadig større grad «grønne» alternativer samtidig som arkitekturen blir mer kompleks og krevende. Dette krever mer kompetanse, samspill på tvers av fag og bærekraftige produkter.

Astrup har de siste årene erfart økt etterspørsel etter våre ANO®-produkter (Eloksert Aluminium), særlig innenfor eloksalfargene Bronse, Gull og Kobber. Hovedvolumet ligger fortsatt ANO® NATUR 55HX, Natur Eloksert Aluminium, men vi ser et skifte i forhold til et større mangfold av eloksalfarger, nyanser, spesialfinisher og egenskaper. Vi ønsker til enhver tid å ha en dynamisk dialog med både med arkitekter og blikkenslagere, og vektlegger egenskaper og muligheter ved eksisterende produkter og nye produkter. ANO® COPPER 55HX, Kobber Eloksert Aluminium, er et relativt nytt produkt som har skapt begeistring i markedet, både på grunn av dens fysiske egenskaper, herunder styrke/vekt ratio (Egenvekt: 2,7 kg/m2), enestående korrosjonsbestandighet, formbarhet (kan leveres i falsbar legering), men også grunnet utmerket overflatekvalitet og finish som forblir uniform over tid. Etter stadig økende miljøkrav på det Norske byggmarkedet, har vi de siste årene også benyttet betydelig med tid og ressurser på å fremskaffe kvalifisert dokumentasjon på våre produkter. Vi kan nå tilby ECOproduct-sertifikat på alle våre ANO®-produkter, hvilket gjør at produktene er pre-kvalifisert for alle BREEAM NOR prosjekter. I tillegg kan vi også levere Resirkulert Aluminium på våre ANO®-produkter (Min. 50 %), fortrinnsvis på prosjekter.

Prosjekt Sunnhetsgrenden (Randaberg)

På Sunnhetsgrenden, et hybrid helse- og velferdsbygg i Randaberg tegnet av arkitektene 3RW Arkitekter & NORD Architects, har vi samarbeidet med Brødrene Lie AS. Et bygg som både ivaretar det tradisjonelle og det moderne design og formspråket. På de 3 «Aluminium-husene», de resterende husene har trekledning, er det planplatefasader med synlig innfesting. Taket består også av planplater med synlig innfesting. Et hus er kledd med ANO® COPPER C30 55HX 2,0 mm (Kobber Eloksert Aluminium). De 2 andre med henholdsvis ANO® GOLD G40 55HX 2,0 mm (Gull Eloksert Aluminium) og ANO® NATUR 55HX 2,0 mm (Natur Eloksert Aluminium). Ved å benytte Massiv 2,0 mm Eloksert Aluminium som planplatefasade i full format, 1250 x 2500 mm, får man et stilrent og arkitektonisk tiltalende uttrykk. Spesielt med den den glødende metalliske glansen fra ANO® COPPER C30 55HX. Løsningen bekrefter også at 2,0 mm Eloksert Aluminium er tilstrekkelig stiv og ivaretar en plan og solid fasade. Utmerket håndverk utført av Brødrene Lie. Kombinasjonen av de lyse trekledningene sammen med de varme og levende Kobber- og Gullfasadene, gir bygget en unik egenart.

Drivere
Hoveddriverne for klima og miljø i byggmarkedet i Norge er EU & Parisavtalen, samt Norske Myndigheter, Direktorater, Statsbygg og BREEAM NOR (Miljøsertifisering av Bygg). EU definerer og vedtar nye regelverk, målsetninger, systemer og standarder for klima og miljø. Disse blir videre implementert og forvaltet av Norske Myndigheter, hvorpå særlig Statsbygg har en vesentlig rolle i å sette klima og miljø på dagsorden i byggmarkedet for at Norge skal innfri gjeldene og fremtidige klima- og miljøkrav.


BREEAM NOR – EPD & ECOproduct
BREEAM NOR, miljøsertifiseringssystem for bygg, er et system som skal underbygge og løfte frem aktører og bygg som har en bærekraftig, grønn og miljøvennlig profil. Tuftet på gjeldene EN-Standarder, hvorpå alle materialer, produkter og systemer som inngår i et bygg blir gitt en poengsum ut ifra en rekke miljøkriterier. Basert på dette blir bygget klassifisert og sertifisert i henhold til en av de følgende kategoriene BREEAM NOR Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Her må alle produsenter og leverandører dokumentere sine produkter, tjenester, systemer i henhold til gjeldene standarder. Inntil nylig har det vært tilstrekkelig med å levere et EPD-Dokument (Environmental Product Declaration) på produktet man skal levere. En miljødeklarasjon som definerer miljøprofilen til et produkt på bakgrunn av en livsløpsanalyse (LCA – Cradle to Cradle). Men i de prosjektene man skal oppnå en høy BREEAM NOR klassifisering, så er ikke en vanlig EDP tilstrekkelig lenger. Nå kreves det i tillegg til EPD’en, en ECOproduct-sertifisering av produktet. ECOproduct er basert på alle dataene i EPD’en og er rett og slett en scoresheet på produktet som Miljøkonsulenter kan sette rett i inn i BREEAM NOR regnskapet.

Prosjekt Scandic Hotel HamarPå Scandic Hotel Hamar, en stilren og kompleks Sort Eloksert Aluminium fasade, tegnet av Oslo Works, har vi samarbeidet med Blikkenslager Gunnar Jensen AS og Normeka AS. Et signalbygg på Innlandet, langt ifra A4. En kombinasjon av Valset Aluminium (coil og plater) og Ekstrudert Aluminium (profiler) i flere lag på fasaden, 3 forskjellige legeringer, alt Sort Eloksert. Fra innerste fasadekledning ANO® BLACK 55HX 2,0 mm, til Sort Elokserte Fasadeelementer bestående av 10 mm L-profiler Innfestingsprofiler, 200 mm Rekt. Firkantrør (omrammingsprofiler horisontalt & vertikalt), Vertikale Aluminiumspiler 130 mm Rekt. Firkantrør, ANO® BLACK 55HX Perforert 1,0 mm & 2,0 mm plater mellom spilene, ANO® BLACK 55HX 1,0 mm beslag og detaljer, samt ANO® BLACK C-Flex Q. AQ 1,0 mm båndtekt tak og fasade på teknisk rom (Falsbar Eloksert Aluminium).

Prosjektprosessen har vært, fra det arkitektoniske grunnlaget til prosjektering av løsninger og detaljer, avdekking av kompetansebehov, gjennomføring av logistikk, bearbeiding, sammenstilling av fasadeelementer og montering, svært inspirerende og krevende på samme tid. Tverrfaglige samarbeid har vært helt avgjørende for et vellykket prosjekt, særlig mellom arkitekt, blikkenslager og bearbeider. En konsekvens av dette er at fasadeelementene er så presise i alle sammenføyninger og overganger at bygget får den arkitektoniske dimensjonen arkitektene søker.

Resirkulert
Statsbygg har blant annet satt et resirkuleringsandelskrav på sine prosjekter hvor det inngår betydelig med metaller (eks. min. 70 % Resirkulert Aluminium), fordi alle metallprodukter som er basert på resirkulert metall er vesentlig mer miljøvennlige produkter enn metallprodukter som er basert på primær metall (utvinning og foredling av nytt råmaterial – Kraftkrevende). Dog setter gjerne EU, og i vår kontekst Norske Myndigheter og Statsbygg, i gang prosesser, systemer, standarder som markedet og bransjen gjerne ikke er klare til å operasjonalisere og iverksette, fordi markedet og bransjen ikke har vært en aktiv deltager i prosessen. For med dagens klima og miljø krav, settes det eksepsjonelt strenge produksjons- og dokumentasjonskrav til alle industrier, også Aluminium og Metaller.

POST-CONSUMER vs PRE-CONSUMER
Når Statsbygg beskriver min. 70 % Resirkulert Aluminium i et prosjekt, så genererer det en rekke føringer vedr. produkt, produksjon og dokumentasjon. Markedet må da respondere i henhold til de gjeldene standarder og prosesser som foreligger, og hvis man da starter på «scratch» så må man starte med hvordan Resirkulert Aluminium er definert i gjeldene EN-standard/ISO-standard. Her vil man finne klare føringer på hva som er definert som Resirkulert og IKKE. Allerede på dette stadiet er det mange som har falt av lasset, men det er KUN POST-CONSUMER Scrap, IKKE PRE-CONSUMER Scrap, som er definert som Resirkulert Aluminium. POST-CONSUMER Scrap er Aluminium produkter som har «levd» og er ferdig med denne livssyklusen og er klar for å bli smeltet om og resirkuleres til NYE Aluminium produkter og en ny livssyklus, eksempelvis et Aluminium vindu eller en Aluminium sykkel. PRE-CONSUMER Scrap er da ikke godkjent som Resirkulert Aluminium, og er typisk prosess-skrap/material som blir til overs, svinn i produksjonen, fremstillingen av metall.

Astrup kan på prosjekter levere ANO®-produkter med min. 50 % POST-CONSUMER Scrap, altså Resirkulert Aluminium. Systemene og teknologien rundt dette er stadig i endring, slik at dette vil være mer mangfoldig og tilgjengelig i tiden som kommer.