Oppsiktsvekkende funn

Dato: 22 Mar 2023

Den senere tid har vi i Sørlandslisten gjort flere interne vann/fukttester på furu og fuktbestandig MDF fordi markedet over lang tid har vært anspent og sier nei til kvalitetsprodukter i MDF fremfor dyrere produkter i furu.

Den senere tid har vi i Sørlandslisten gjort flere interne vann/fukttester på furu og fuktbestandig MDF fordi markedet over lang tid har vært anspent og sier nei til kvalitetsprodukter i MDF fremfor dyrere produkter i furu.  For å sammenligne vår egen kvalitet i furu med annen kvalitet i markedet har vi vært på en lokal byggevare og hentet ut utforing i furu som referanseprodukt. Fuktbestandig Svanemerket MDF ble også med i denne testen. Dette har vi gjort for å få en større forståelse av hva som egentlig skjer når de forskjellige produktene blir lagt i 15mm vannbad.

Testene er foreløpig ikke vitenskapelig utført (tredjepart), men vi tror også andre som utfører lignende tester med utforinger i laminert, fingerskjøtt furu, og Sørlandslisten sin Fuktbestandig Svanemerket MDF vil få tilsvarende resultat, men vi er selvfølgelig åpne på at disse testene kan gi andre resultater. Til informasjon skal NORCE (forskingsinstitutt) nå utføre vitenskapelige tester for å dokumentere om våre påstander holder mål i løpet av våren.

Store skader i utforing i furu til venstre etter 26,5 time i 15mm vannbad. Ingen synlige skader i utforingen i fuktbestandig MDF til Høyre.


Utforing i furu hentet fra en lokal byggevareforretning. Start test kl. 15.00

Våre funn er at furuforinger sprekker opp i lameller etter relativt kort tid, 1-2 timer i vannbad. Dette kan skyldes at det brukes trelim for innvendig bruk i limprosessen av lamellene, og trelimet er ikke sterkt nok for vannkrefter i trevirke. Vi ser også at det sprekker opp og svulmer i overflatebehandlingen andre steder på utforingene raskere nå enn ved tidligere tester (noen år siden) og vi tror grunnen kan være følgende:

  • Før laminert/fingerskjøtte produkter entret markedet for få år siden ble listverk og utforinger ofte produsert i kjerneved. Dette for å unngå kvister og kvistutslag som ble sett på som dårlig kvalitet. Fordelen med kjerneved er at den blant annet ikke opptar mye og rask fuktighet fra omgivelsene da det er nokså døde trefibre. I dag har vi effektive maskin som fjerner (kutter bort) kvister og fingerskjøter emnene raskt sammen til lange emner ved hjelp av lim. Disse emnene lamineres så igjen til ønsket bredde som brukes til blant annet utforinger og hobbyplater i forskjellige kvaliteter. Når kvister enkelt fjernes i en kutteprosess vil ikke produsentene og markedet ha motivasjon til å bruke kjerneved som er et mye dyrere produkt til listverk og utforinger. Dette resultere i at det brukes emner i trestokken helt ut mot barken som raskere tiltrekker seg fuktighet fordi det er i denne delen av stokken at vannet transporteres i stokken.  som igjen fører til oppsvelling.
  • En annen årsak til denne oppsvellingen kan også være at når furuprodukter blir tilført fuktighet, økes årringens tverrsnitt. Det vil si at utforingen øker sin bredde fra f.eks 170mm til 175mm. Lakken (overflatebehandlingen) er ikke fleksibel nok til at den klarer å strekke seg tilsvarende og gir derfor etter med resultat av sprekker i overflaten. Det som videre skjer når overflaten først er skadet er at vann i neste omgang raskere trenger ned i produktet og på sikt kan resultere i råteskader. Dette vil være det samme med alle typer produkter i tre.
  • En tredje utfordring med utforinger og listverk i furu er at de kun er overflatebehandlet på oversiden og sidekanter. Det vil si at undersiden er åpen og kan motta fuktighet direkte fra omgivelsene. Det som da skjer er at når plastikken tas av foringen (alle utforinger fra byggevaren er pakket i plastfolie), starter furuen å tiltrekke seg fuktigheten som er i luften. Produktet har selv en fuktighet på ca. 10-12 % inne i plastfolien, som er vesentlig lavere enn fuktigheten som er i fri luft. Resultatet er at furu -utforingen/-listen starter en kuveprosess. Dette skaper alltid utfordringer for en montør når en utforingskasse skal settes sammen av kuvede produkter og monteres inn i et vindu. Produkter i fuktbestandig MDF har ikke disse utfordringene selv om baksiden ikke er overflatebehandlet. Listverk i furu har i tillegg et annet problem; de krymper i sin bredde etter montering (tørr luft ved balansert ventilasjon som kan resultere i V sprekk i gjæring

På grunn av dette anbefaler Sørlandslisten også utforinger i furu en forseglingsfuge i vindusposten.

I denne testen kommer fuktbestandig MDF god ut, se bilder under.


Påvist skade etter 2 timer i vann


Påvist sprekkskader etter 2 timer i vann.


Påvist skade etter 23 timer i vannbad.


Påvist skade etter 24 timer i vannbad.


Påvist kuveskade etter 3,5 time i vannbad.


Ingen synlig skade etter 27,5 timer i 15mm vannbad.


Ingen synlig skade etter 27,5 timer i 15mm vannbad.

TESTER MED ENDEVED I VANN:


Store skader på furu utforing i forhold til skadeomfang på MDF utforing i Svanemerket fuktbestandig MDF. (til høyre)


Liten oppsvelling i bunn på MDF utforing.


Listverk i fuktbestandig MDF montert 2011 har gjæringer som er like fine i 2022.


Listverk i furu med utfordring i gjæringer.  Bilde tatt etter 2 år.


V-sprekk i gjæring nytt hus fra 2018.

SVANEMERKET FUKTBESTANDIG MDF STÅR SEG GODT I EN KONKURRANSE HVOR: PRIS, KVALITET, MONTERINGSTID OG LEVETID ER VIKTIGE KRITERIER.

Utforinger i Furu er ypperlig på hytta i beiset eller som hvitlasert produkt hvor trestrukturen er viktig.

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon om oss og våre produkter: sorlandslisten.no