Hvilket produkt er mest bærekraftig og lagrer mest CO2?

Dato: 23 Feb 2022

Svar: Resirkulært trefiber (MDF) lagrer desidert mest CO2 og er DERFOR mest bærekraftig.

Listverk og utforinger i trefiber er satt sammen av restvirke fra annen trebearbeidende industri, tynningsvirke fra barskog, biprodukter fra lauvtre og sagflis. Råstoffet hugges til flis og eventuell forurensning fjernes. Trefiberplaten, MDF er en fellesbenevnelse for en rekke ulike produkter som brukes til møbler, listverk, utforinger, innredninger, laminatgulv, isolasjon m.m.

Alle bekker små…
Hvorfor ikke også velge et miljøvennlig produkt som lagrer mest CO2 når listverk og utforinger skal velges i en byggkonstruksjon?

CO2 regnskap for de mest vanlige produktene brukt til listverk og utforinger:

  • Polystyren binder ikke CO2 og blir fremstilt av petroleum
  • Furu liste binder 810 kg pr m3
  • Svanemerket Fuktbestandig MDF binder minst 1050 kg pr m3 (grunnet densitet)
     

Våre produkter i Svanemerket fuktbestandig MDF kan i tillegg vise til ekstremt lave emisjonstall. Kristian Kruse som er kjemiker i Svane Norge sier følgende om våre produkter : “De svanemerkede utforingene og listene fra Sørlandslisten oppnår veldig lave emisjoner, langt under enhver inneklima-merkeordning”. Dette skjer fordi flisen under produksjon blir oppvarmet noen sekunder til 260 grader som nøytraliserer formaldehydnivået i treflisen. I vår prioriterte MDF kvalitet er det i tillegg brukt store mengder restvirke (treflis) fra annen næring som igjen forbedrer miljøaspektet ytterliggere.

Når produktet i tillegg er overlegen på monteringstid, vedlikehold og reklamasjoner bør valget til arkitekter, tiltakshavere og entreprenører være enkelt.

Velg derfor Svanemerkede fuktbestandige MDF produkter fra Sørlandslisten.