Moment - En fleksibel leskurserie med miljø og brukervennlighet i fokus

Dato: 16 Sep 2020

Tidløs design er en god pekepinn når man skal velge møblering for det offentlige rom. Moment leskur, som så dagens lys for 19 år siden kunne like godt vært designet i dag. Leskuret har oppnådd både full miljødokumentasjon og mottatt Merket for God Design, som deles ut hvert år i regi av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA).

Den modusbaserte oppbyggingen gir stor fleksibilitet, og rom for et uttall forskjellige sammensetninger. Dette gir igjen mulighet for spesialtilpassede løsninger i forhold til topografi, landskap og bruksområde. Leskuret er designet for kollektivholdeplasser og som tak for sykkelparkering, men er også videreutviklet til bruk som leskur for ladestasjoner for elbiler.

Les mer om Moment leskur her

Referanseprosjekter fra Norfax AS

Leskur og sykkelparkering ved ny riksvei

Leskur og sykkelparkering ved ny riksvei

Nybygg | Løten | 5,5 Mrd nok

Nybygg av samferdsel i Løten. Selve byggingen startet Juni 2018 med en beregn...

Franklintorget, Fv. 356 (Grønn Lenke)

Franklintorget, Fv. 356 (Grønn Lenke)

Rehab | Porsgrunn | 30-40 Mnok

Rehab av fritidsbygg- og anlegg i Porsgrunn. Selve byggingen startet mai 2021...

Elvelangs GS-vei, Petersøya - Ringeriksgata

Elvelangs GS-vei, Petersøya - Ringeriksgata

Nybygg | Ringerike | 10 Mnok

Nybygg av fritidsbygg- og anlegg i Ringerike. Selve byggingen startet Januar ...