GEZE TS 5000 SoftClose – for dørmiljø med variable trykkforhold

Dato: 4 Okt 2023

Den nye produktvarianten TS 5000 SoftClose fra GEZE sikrer at døren lukkes selv om det er varierende vindlast, og variable trykkforhold i trappehus eller i sluseløsninger.

TS 5000 SoftClose finnes i to varianter, en for hengselsidemontasje og en for karmsidemontasje. TS 5000 SoftClose er kompatibel med alle glideskinner i TS 5000-systemet og kan derfor brukes på både en- og to fløyede dører.

TS 5000 SoftClose kan benyttes på en-fløyede dører med dørbladbredde inntil 1400mm og to fløyede dører med hengsel/hengsel avstand på inntil 2800mm.

Godkjent brukt på branndører. Lukkekraft er justerbar EN 2-6. Maksimal åpningsvinkel er 180º. Justerbar lukkeraft, endeslag og åpningsbrems via ventiler i front. Optisk visning av innstilt lukkekraft i front.

Produktbrosjyre

Ta kontakt for mer info.  

Mer om produktet TS 5000 SoftClose

TS 5000 SoftClose

Karmdørlukker med glideskinne for en-fløyede dører med inntil 1400 mm dørbladbredde med endeslag/-bremsefunksjon.

 • Trinnløst justerbar lukkekraft på EN2-6
 • For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
 • Endeslag / jevn endeslag funksjon kan justeres fra fronten med en ventil
 • Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
 • Integrert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
 • Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
 • Alle funksjoner kan justeres fra fronten
 • Produktbrosjyre
  Produktdatablad
  Bim-Objekter
  Silence... the TS 5000 SoftClose