Bygningsautomatisering av dører og vinduer reduserer energikostnadene

Dato: 13 Mai 2024

Det er avgjørende i en bygning at energien utnyttes optimalt. Dette sikrer du med GEZEs fremtidsrettede dør og vindus automatisering - Det er tross alt din bygning!

Det er ikke bare biler som vil være selvkjørende i fremtiden: Bygninger blir også stadig mer automatiserte. Alle næringsbygg blir i dag bygget med automatisk bygningsstyring. Varme, lys, klimaanlegg, teknologi for kjøling og solskjerming, og dør- og vindusteknikk er koblet i et nettverk og kommuniserer med hverandre. Komponentene kan enkelt og sentralt styres via intelligente bygningsstyringssystemer.

Energieffektivitet, komfort og sikkerhet

Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg reguleres automatisk. Belysning skifter til riktig nivå avhengig av den ytre lysstyrken og om det er folk til stede i rommet. Persienner trekkes opp eller senkes, og vinduer og dører åpner og lukker. Når brukerne eller beboerne forlater bygningen, reduseres energiforbruket automatisk til et minimum, inngangene låses og alarmsystemet aktiveres.

Denne typen automatiseringsteknikk blir installert i alle nye offentlige bygninger og kommersielle eiendommer. Dette betyr at alle sensorer, aktivatorer, betjeningselementer og andre tekniske enheter i bygningen er koblet sammen. Bygningsautomatisering utfører deretter automatisk spesifikke funksjonelle prosesser i henhold til de foreskrevne innstillingene. Automatisk bygningsautomatisering styres derfor effektivt og sentralt. Målet er å gjøre byggevirksomheten mer energieffektiv, økonomisk og tryggere og å tilby maksimal komfort både for brukere og beboere.

Mer energieffektivitet med bygningsautomatisering

Flere studier, som Bitkom-studien om miljøvern og energieffektivitet, viser at sammen med trafikk og industriproduksjon, er bygningene en av de største Co2-synderne som står for ca. 1/3 av energibehovet. Ifølge denne studien finnes det største innsparingspotensialet for bolig- og industribygg på området Smart Building og innen intelligent bygningsautomatisering: Det er mulig å oppnå høy arbeids- og boligkomfort kombinert med høy energieffektivitet dersom oppvarmings-, varmtvanns- og ventilasjonsteknikken styres intelligent. Slik styring må være spesielt tilpasset forholdene i bygningene og dem som bruker den: Helt ideelt er det hvis digitalisering og automasjon gjør at bygningen kan tilpasses forandringer i omgivelsene - antall personer i huset og værforholdene.

Hva er ’Smart bygning’?

Smart Building beskriver automatisering og sentral drift av teknisk utstyr til funksjonelle bygninger som kontorbygg, flyplasser, kjøpesentre eller produksjonshaller. Kjerneemner er bygningens sikkerhet - f.eks. ved brannalarmteknikk eller dynamisk rømningsvei-planlegging - samt energisk optimalisering av bygningsdriften, noe som sparer driftskostnader i stor skala.

Det er ikke nok å bare sette inn mye ’smart’ elektronikk for teknisk drift.. En bygning blir virkelig intelligent når alle komponentene fungerer sammen på en koordinert måte – på tvers av alle produsenter, sentralt og enkelt å betjene. Dette gjelder faktisk for alle produktgrupper: Belysning, oppvarming, klima, solskjerming, ventilasjon og sikkerhetsteknikk samt dør- og vindusteknikk.

Takket være deres automatiserte, nettverks byggede bygnings teknikk, tilpasser Smart Buildings seg dynamisk både til miljøet og til brukeratferd. Dette gjør dem tryggere, mer komfortable og mer energieffektive.

Dører og vinduer spiller også inn

Dører og vinduer er nå også multifunksjonelle, intelligente og kan kobles inn i nettverket. Dette fordi de må utføre mange forskjellige funksjoner: Sikre tilgjengelighet, sørge for naturlig lufting og avverge innbrudd. I tillegg må de i tilfelle brann eller panikk, åpne rømnings- og redningsveier, samtidig tillate kontrollert tilgang, styring av røyk- og varmeavtrekk og beskytte mot brann.

GEZE tilbyr KNX- og BACnet-grensesnittmoduler, samt et sentralt driftskontrollanlegg for integrering av GEZE-produkter i nettverksløsninger. Dørautomatikk, rømningsveier og vindus åpnere fra GEZE styres pålitelig og overvåkes nøyaktig. Dette gjør det mulig å integrere den komplette ’intelligensen’ av produktene i nettverket: For eksempel stille inn åpnebredden til en dør eller åpne og lukke et vindu avhengig av utetemperaturen i forbindelse med temperatursensorer og varmesystemer.

Velkommen til oss for mere Informasjon - Det er tross alt din bygning!