Brunvollkvartalet i Molde

Dato: 22 Jun 2022

Brunvollkvartalet består av 92 leiligheter, fordelt på fire bygg. Mellom dem er det et atrium med felles parkanlegg. Leilighetskonseptet er bygget om fra Brunvolls tidligere lokaler. Kvartalet ligger i enden av den spektakulære strandpromenaden som har bundet Molde sentrum sammen på ny.

Tepo bidrar med fasadekledning Max Exterior 0125 Natural Oak NT i F-Quality fra FunderMax.

Prosjektet er utført av arkitektkontoret Kosbergs Arkitektkontor AS.

Løsningen
Byggene er delt inn i A, B, C og D. A og B har plass- støpte skillevegger i betong og hulldekke som etasjeskiller, og yttervegger med bindingsverk. C og D har sandwich yttervegg i betong og prefabrikkerte innervegger i betong, pluss hulldekke som etasjeskille. 

I toppetasjene er det bærende stål-konstruksjoner. Bygget blir varmet opp med jordvarme.

Det er boret 12 brønner ned til fjell på 200 meter, og oppvarmingen skjer gjennom et jord til vann system. Bod-kjelleren ligger delvis under havnivå og er i plass-støpt betong. Øvrige planer har konstruksjon av plasstøpt betong og bærende betongelementer.

Resultatet
Total bygningsmasse i de fire leilighetsbyggene i Brunvollkvartalet er 12400 kvadratmeter. Næringslokalene på bakkeplan på cirka 680 kvadratmeter er solgt til HTH og Uno form Molde som har etablert seg med utsalg. Det er også innvendige parkeringsplasser på bakkeplan.

Leilighetene er i størrelsesorden 44 til 182 kvadratmeter (P-rom). Alle har egen uteplass. Den største har en egen takterrasse på 109 kvadratmeter. Den dyreste leiligheten i komplekset har en prislapp i markedet i sjiktet 9-10 millioner kroner. 

Mot sjøen har utbygger samarbeidet med Molde kommune om utfylling med plastring og steintrinn til et offentlig grøntområde med parkmessig utførelse. Tomten er utvidet med omlag 3,5 mål.

Referanseprosjekter fra Tepo AS

Veidekke kontorsbygg, Lysgården

Veidekke kontorsbygg, Lysgården

Nybygg | Trondheim | 255 Mnok

Nybygg av kontorbygg som består av en bygning i Trondheim på 6 etasjer. Selve...

Steinkjerleksikonet Innovasjonscampus Steinkjer

Steinkjerleksikonet Innovasjonscampus Steinkjer

Rehab | Steinkjer | 250-300 Mnok

Rehab av universitet/høyskole tilsvarende 2 bygninger i Steinkjer på 3 etasje...

Tordenskjoldshage

Tordenskjoldshage

Nybygg | Gjøvik | 120-150 Mnok

Nybygg av kontorbygg som består av en bygning i Gjøvik med 36 leiligheter på ...

Nye Ørnes Omsorgsenter

Nye Ørnes Omsorgsenter

Nybygg | Meløy | 220 Mnok

Nybygg av kontorbygg som består av en bygning i Meløy på 4 etasjer. Selve byg...