Zeparo G-force slamutskillere

Dato: 5 Jun 2019

Slam som samler seg opp i anlegget samt korrosjon som resultat av oksygeninntrengning, er tilbakevendende problemer i varmeanlegg. Dette kan gi høyere energiforbruk, funksjonsfeil og ekstrakostnader i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av utstyr som vekslere, pumper og ventiler. Sil og filter vil kun fange opp de største partiklene, og kan føre til tilstopping av anlegget og dermed redusert effektivitet.

Fjern slam før det gjør skade på ditt HVAC-utstyr

  • Syklonteknologi som er opptil ni ganger mer effektivt enn andre løsninger i markedet.
  • Høy sentrifugalkraft fjerner 95% av slam i de første syklusene, før det får satt seg fast i HVACutstyret.
  • I motsetning til sil og filter, kan Zeparo G-Force ikke tette seg til og sikrer dermed at anlegget ditt holdes i gang.
  • Vertikal eller horisontal montering