Simply Vento

Dato: 30 Aug 2021

Den smarte og kompakte syklonbaserte vakuumavgassingsløsningen for HVAC-anlegg.

Vi lanserer nå Simply Vento – en avgassingsenhet med enestående kompakt design og Hydronic Engineerings markedsledende syklonbaserte vakuumteknikk. Simply Vento, er det siste tilskuddet i IMI Pneumatex produktserie ‘Simply’ som er utviklet som svar på en økende etterspørsel etter effektive og bærekraftige løsninger som er enkle å installere, overvåke og vedlikeholde.

For å oppnå optimal ytelse, forlenget levetid og best mulig energieffektivitet, er det viktig at gasser som samler seg i varme- og kjøleanlegg fjernes. Simply Vento har en dobbeltkammer-design med Hydronic Engineering-teknologi der det dannes en sykloneffekt i første kammer som frigjør oppløste gasser og overfører disse til det andre kammeret der systemtrykket gjør at de fjernes fra anlegget. Denne innovative prosessen har vist seg å være minst 50 % mer effektiv enn de fleste andre tilgjengelige systemer for vakuumavgassing.

Simply Vento, som kun er litt over halve størrelsen av andre standard avgassingsløsninger, er fleksibel med hensyn til installasjon. Den passer på steder med lite plass, og den kan festes på veggen. Installasjon og idriftsetting er enkelt, noe som sparer både tid og kostnader, og den egner seg for små næringsbygg og privatboliger. Videre gir det nye integrerte BrainCube Connect kontrollpanelet, som er standard på Simply Vento, bedre konnektivitet. Panelet kan kobles opp mot ethvert BMS-system og alle andre BrainCube-enheter, og er tilgjengelig via smarttelefon eller bærbar PC. Denne innovative kontrollfunksjonen muliggjør fjernstyring og sanntidsvisning for overvåking, drift, vedlikehold og feilsøking – en uvurderlig funksjon, særlig under forhold som krever sosial distansering og fjernarbeid.