TA-Smart-utmerket reguleringsnøyaktighet ved lav gjennomstrømning

Dato: 31 Mai 2023

For å oppnå god regulering er det avgjørende at ventilen kan håndtere lave gjennomstrømninger og svingninger i systemtrykk.

Visste du at?
VVS-systemer opererer 80 % av tiden med mindre enn 50 % av effekten, som er mindre enn 20 % av prosjektert gjennomstrømning.

Dette fremhever viktigheten av god ventilregulering under forhold med lav gjennomstrømning. Uten dette vil anlegget gjennom det meste av sesongen ikke vare i stand til a levere ønsket effekt og dermed ønsket temperatur.

TA-Smart har en unik reguleringsnøyaktighet på markedet på lav vannmengde (+/- 5% allerede fra 4% av qnom), noe som sikrer optimal komfort hele året.

TA-Smart er våre nye 2-veis trykkuavhengig reguleringsventil med unik EQM-ventilkarakteristikk og målefunksjoner for flow, temperatur og effekt. Det fungerer som en reguleringsventil, aktuator, regulator og temperatursensor i en enkelt enhet.

Kontakt oss

Se brosjyren her!