Hvorfor er det viktig å eliminere gasser fra HVAC-anlegg?

Dato: 14 Mar 2022

Rask og effektiv fjerning av gasser fra varme- og kjølesystemer er en grunnleggende forutsetning for effektivitet og levetid for denne type anlegg.

I denne utsendelse har vi valgt å se nærmere på våre avgassingsenheter. Disse er utstyrt med IMI Hydronic Engineerings markedsledende syklonbaserte vakuumteknikk. Denne innovative prosessen har vist seg å være minst 50 % mer effektiv enn de fleste andre tilgjengelige systemer for vakuumavgassing.

Slik fungerer syklonbasert vakuumavgassing
Syklonteknologien får systemvannet til å rotere i et vakuum, og det dannes da en virvelstrøm der gassene konsentreres ved hjelp av tyngdekraften. Denne organiserte koalesens-effekten gjør at dekonsentrerte gassene samles i et kammer nummer to der vakuumeffekten avbrytes og gassene elimineres. Dette er den raskeste og mest effektive avgassingsmetoden.

Vento familien
Vento Connect er en syklonbasert vakuumavgassingsenhet for varme-,  sol- og kjølesystemer. Løsningen anbefales benyttet I anlegg som  krever presisjon, høy ytelse samt kompakt design.

BrainCube Connect kontrollpanel tar konnektivitet til et nytt nivå, og muliggjør kommunikasjon med BMS-system og andre BrainCube enheter samt fjernstyring av systemet.

Se videoen Vento syklonbasert vakuumavgassing