Vurderer du et nytt treningsområde til lokalområdet ditt?

Dato: 18 Mai 2022

Husk å søke tilskudd til utstyret med KOMPAN-Fondet.

Bare 3 av 10 voksne nordmenn oppfyller WHOs anbefalinger om min. 150 minutters fysisk aktivitet per uke. For barn og ungdom anbefales det min. 60 minutters fysisk aktivitet hver dag, men det er bare 4 av 10 jenter, og 5 av 10 gutter som oppfyller anbefalingene. Ønsket om å bli mer fysisk aktiv er til stede for størstedelen av de inaktive, men ofte er det et spørsmål om tid, penger og ikke-motiverende omgivelser som gjør at de ikke kommer i gang. Det ønsker KOMPAN å endre!

Ved hjelp av KOMPAN-Fondet er det mulig å søke økonomisk tilskudd til utstyr for styrketrening, gatetrening, hinderløype eller en ballbinge slik vi sammen kan skape omgivelser som er mer motiverende for fysisk aktivitet og dermed få et sunnere og gladere lokalsamfunn. Med et treningsområde får brukeren nemlig et gratis, lavterskelstilbudd, hvor man ikke er bunnet av hverken åpningstider eller bindingstid. Mange av våre produkter er spillemiddelberettiget, så det er mulig å søke ytterligere tilskudd når anlegget står klart og man dermed kan bygge videre for å inkludere enda flere brukere.

Kontakt Tommy Wiik, Salgssjef for Sport & Trening, i dag eller se vår hjemmeside for mer informasjon. Her vil du finne opplysninger om hva du kan søke tilskudd til, hvordan du søker, og innsender søknaden din når all informasjon er på plass.

Søknadsperioden er fra 1. mai til 31. mai
 

Gratis webinar om sport og trening

Mangler du inspirasjon til ditt nye treningsområde eller lurer du kanskje på hva den sosiale, fysiske og samfunnsøkonomiske gevinsten for barn, unge, voksne og eldre er ved et nærmiljøanlegg?

Delta i vårt gratis webinar «Sunnere samfunn med inkluderende trening», tirsdag 24. mai kl 10:00.

Meld deg på her!