Skap verdi av plastavfall

Dato: 21 Feb 2022

Ønsker du å bidra til en lysere fremtid for barna våre? Da må vi alle ta et ansvar å redusere vårt CO2-utslipp! Ifølge FN må det globale CO2-utslippet minimeres med 45% innen 2030, for at vi skal klare å begrense temperaturstigningen til kun 1,5 grader. Fra vår bransje som leverandør av lekeplasser kommer mer enn 80% av CO2-utlippet fra produksjon av råvarer. For å kunne bidra til å redusere CO2-utslippet har KOMPAN valgt å legge fokus på nettopp valget av råvarer i produktene.

CO2-utslipp fordelt på direkte utslipp og indirekte utslipp.

I dag tilbyr vi komplette lekeplassløsninger under kategorinavnet GreenLine, hvor alle produktene består av resirkulert plastavfall fra forbruker, plast fra havet og brukte tekstiler. Men å resirkulere plast er ikke bare-bare. Plastavfall kan komme fra produksjonsbedrifter i form av overflødige materialer fra f.eks. avkapp. Denne type avfall er lettere å få tak i og håndtere, men har en forholdsvis lav effekt på CO2-avtrykket, fordi det kan anses som nytt materiale. En annen kilde til gjenbruksplast er avfall fra forbrukere som matemballasje, sykehusavfall og avfall fra havet som f. eks gamle fiskegarn. Denne type resirkulert avfall er vanskeligere å få tak i, men har en større effekt når det kommer til å redusere CO2-utslippet, dette fordi plast fra forbrukerne har levet sin opprinnelige levetid, og ikke lenger har noen funksjon.

Fiskegarn

Brukt tekstil

For å sette valg av resirkulert plast i perspektiv kan vi ta utgangspunkt i brukt fiskegarn: Hvert eneste år blir mer enn 650.000 tonn fiskeutstyr dumpet i havet, som tilsvarer vekten av 55.000 dobbeltdekker busser.  I 2050 anslås det å være mer plast i havet enn fisk. Fiskegarn og annet utstyr som blir brukt til fiskeri kalles for «spøkelsesutstyr». Dette er den mest skadelige formen for maritimt avfall og står for 10% av den totale plastforurensningen i havet. For å kunne bidra til å minimere «spøkelsesutstyr» og samtidig redusere CO2-utslippet har KOMPAN inngått samarbeid med ulike leverandører, som kan samle inn gammelt fiskegarn og sorterer det før det støpes om til nytt lekeplassutstyr. Moderne resirkuleringsmetoder gjør det mulig å gjøre om gammelt fiskegarn til nye lekeapparater.

Å bruke resirkulert plastavfall fra forbrukere er bra for miljøet og for brukerne av lekeplassen. Vi tilbyr nemlig samme gode kvalitet med samme garantier som på våre standardprodukter, samtidig som vi har lykkes med å redusere det totale CO2-utslippet. Våre GreenLine-produkter kommer i en sjøgrønn farge, hvor selve fargen er hentet fra det gamle fiskegarnet.

Vippedyr

Supernova & Karuseller

Moments lekesystem

BLOQX

For å nå FNs mål om å redusere det globale CO2-utslippet med 45% innen 2030, er vi nødt til å se på hvilke råvarer vi bruker. Derfor, ved kjøp av nye lekeplasser og nytt lekeplassutstyr, har KOMPAN gjort det mulig å se på produktets CO2-utslipp. For å gjøre dette enkelt og tilgjengelig for alle, også våre kunder, benytter vi oss av et 3-parts firma. Bureau Veritas verifisere og sertifisere vårt CO2-utslipp helt ned på produktnivå. Disse beregningene finnes i alle våre produkters produktark, som ligger tilgjengelig på vår hjemmeside. Disse beregningene gjør det ikke bare lettere å sammenligne produkter på tvers av kategorier og leverandører. Det viser også at vi ved å velge de rette råvarene og typen av resirkulert materiale kan bidra til å gjøre en stor forskjell for miljøet og våre barns fremtid.

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi jobber for å legge til rette for - og skaper - grønnere lekeplasser.