Transfero Connect - det beste fra begge verdener

Dato: 23 Aug 2017

Transfero Connect er den første trykkvedlikeholdsanordning med integrert syklonbasert vakuumavgassing. Den vil gi langt mer effektiv trykksetting og avgassing av ditt HVAC-system enn noen gang tidligere.

Gassbobler, mikrobobler og oppløste gasser samles i en spesiell vakuumutskiller for langt mer effektiv fjerning.

  • Minst 50 % høyere virkningsgrad sammenlignet med spraybasert avgassing
  • Nesten 100 % avgassing av etterfyllingsvann
    Konstant systemtrykk gir fred i sinnet – til enhver tid.
  • Uovertruffen presisjon på ± 0,2 bar
  • Kjøleisolasjon, høy gjennomstrømning og 2-pumpe versjoner tilgjengelige