TA Hydronics: Aquapresso. Eneste ekspansjonskar for tappevann med SINTEF Produktteknisk godkjenning. Møt oss på stand nr: D02-40

Dato: 30 Jan 2013

Aquapresso ekspansjonskar er de eneste karene på markedet med SINTEF produkt godkjenning beregnet for tappevannssystemer. Produkt godkjenningen gjelder både for modellene AD / AU kar 8-600 liter med tradisjonell utforming og ADF / AUF 8-600 liter med full gjennomstrømning.

I dag går ofte overtrykk tilbake til hovedledningen når kaldt vann varmes opp og ekspanderer. Norsk lovgivning tilsier at det ikke er tillatt å slippe behandlet vann tilbake på nettet. I stedet takler vi trykket ved at det drypper fra sikkerhetsventilen med de ubehag dette medfører. Det samme vil skje når det er innmontert en vannmåler på vanninntaket.

Løsningen er å bruke ekspansjonskar i tappevannssystemet, men dette har har til nå vært lite brukt fordi det blir stillestående vann i karet, og dermed fare for bakterievekst i anlegget.

Nå har TA Hydronics utviklet en ny type ekspansjonskar ADF / AUF med gjennomgående løp. Det nye karet installeres direkte i kaldtvanns tilførsel til bereder og alt vann som går til berederen vil strømme igjennom karet. Dermed oppnår man kontinuerlig utskifting av vannet og faren for bakterievekst i ekspansjonskaret er eliminert. I både AD / AU og ADF / AUF er alle deler i kontakt med vann, utenom selve Butylgummibagen, i rustfritt stål.

TA Hydronics har nylig fått SINTEF produktsertifikat Aquapresso og er dermed det eneste ekspansjonskar for tappevann med denne godkjenningen. Sintef produktsertifikat kommer i tillegg til allerede oppnådde godkjenninger som SVGW, ACS og PZH.