Støyskjerming med natursteinselementer.

Dato: 27 Mar 2019

En støyskjerm av naturstein og betong reduserer lydgjennomgang 8 ganger i forhold til en støyskjerm av tre. Dette kan ha stor betydning der en slik lydreduksjon kan gjøre at en unngår dyre støyreduserende tiltak på hus i nærheten av vei.

I Norge hender det at en må etterisolere bolighus og skifte vinduer for å få trafikkstøy i huset ned på et akseptabelt nivå. Tenk om en kunne sette opp en støyskjerm som demper lyden tilstrekkelig? Det er momenter som gjør at dette ikke stemmer direkte, som topografien, og også avstand mellom støykilde, skjerm og hus. Men i enkelte tilfeller kan det utgjøre store besparelser.

Natursteinselementene er testet av SINTEF for støyabsorbsjon, og kommer i samme kategori som treskjermer. I tillegg har SINTEF beregnet en reduksjon av lydgjennomgang på 58 – 62 dB.

I enkelte tilfeller kan det å erstatte en del av en støyskjerm av tre være tilstrekkelig til å redusere støy vesentlig. Dette kan også være gunstig i forhold til vedlikehold av støyskjermen.