Natursteinselementer som støyskjerm

Dato: 8 Sep 2021

Støyskjerm laget av stein og betong demper gjennomgående støy 8 ganger bedre enn en støyskjerm laget av tre.

Som støyskjerm er den vedlikeholdsfri, og et viktig moment er at lydgjennomgangen er kraftig redusert pga. tettheten i materialet. Lydisolasjonen ligger rundt 60 dB. Det vil si at det er rundt 8 ganger mindre lydgjennomgang i forhold til en standard treskjerm.

Tester hos SINTEF viste at natursteinselementer brukt som støyskjerm kommer i kategori A1 og har like god lydabsorbsjon som en støyskjerm av tre.

Fordelene med natursteinselementer som støyskjerm er blant annet:

  • Mindre støy bak skjermen
  • Vedlikeholdsfri
  • Motstandsdyktig mot snø, salt og vann
  • Tåler mekanisk påkjenning som kan oppstå ved f.eks. kantslått
  • Kan fange opp små høydeforskjeller ved oppfylling bak elementet