Vedlikeholdsfri natursteinsfasade

Dato: 18 Jan 2023

Fasade av naturstein er pen og kostnadsbesparende på sikt.

Vedlikehold av fasader kan være utfordrende både med tanke på å få utført vedlikehold og hvilke kostnader som skal beregnes for det. Ved valg av holdbare materialer løses dette ved at disse kostnadene kommer inn under byggekostnadene ved oppføring av nye bygg.

Vedlikehold av fasader er tid og kostnadskrevende. Ofte blir slikt arbeid utsatt og dermed blir utseende på bygninger medtatt og materialene kan forringes. En fasade av naturstein er vedlikeholdsfri og varig. Den er både pen og øker annenhåndsverdien på bygg.

En natursteinsfasade kan også være aktuelt med hensyn til støyisolasjon av bygg. En fasade av stein og betong reduserer støygjennomgang med ca. 60 dB. Dette kan utgjøre stor forskjell på innemiljø i støyutsatte områder.