Oppdal Naturstein AS har bygget fasader av Oppdal Gneis på ny brannstasjon i Oppdal Kommune

Dato: 5 Jul 2023

Montører fra Oppdal Naturstein AS har utført arbeidene på Oppdal Brannstasjon for B & B Entreprenør AS.

Oppdal Gneis gir en tidløs fasade som er holdbar og vedlikeholdsfri. Den jevne dybden på steinen og stor høyde i forhold til dybden gir fasaden et massivt uttrykk. Steinen er en erodert granitt som har blitt presset til stein igjen for 900 millioner år siden. Dermed er den finkornet, og er lett å bearbeide. Oppdal Naturstein AS produserer denne steinen for salg fra eget steinbrudd.