Smart Digital Regulering

Dato: 7 Jan 2019

TA-Modulator og TA-Slider - 100 % modulerende regulering med digitale aktuatorer

TA-Modulator

TA-Modulator er en trykkuavhengig reguleringsventil for modulerende regulering
Ny, spesialutformet likeprosentlig karakteristikk (EQM) gir stabil og nøyaktig modulerende regulering. Ventilen er kompatibel med lineære, proporsjonale og 3-punkts aktuatorer. En innebygd differansetrykkregulator gir høy ventilautoritet, samt automatisk begrensning av prosjektert vannmengde.

TA-Slider

TA-Slider er en serie digitalt konfigurerbare aktuatorer med et bredt spekter av oppsettsvalg gir stor fleksibilitet ved justering av parametere. Fullt programmerbar binærinngang, relé og justerbar maks. slaglengde i ventil gir nye muligheter for avansert hydronisk regulering og innregulering.

TA-Modulator og TA-Slider gir 100% modulerende regulering!