Pressemelding : TA, Pneumatex og Heimeier blir TA Hydronics

Dato: 17 Jun 2011

TA, Pneumatex og Heimeier blir TA Hydronics

Energieffektivitet i VVS-sektoren er drivkraften bak den nye selskapsdannelsen med de tre ledende VVS-selskapene:
Pneumatex, spesialist i trykkholding og vannkvalitet, TA, verdensledende i hydronisk balansering, og Heimeier, ledende innen romtemperaturregulering.
Disse tre selskapene har nå blitt integrert under det felles varemerket TA Hydronics.

Hvert år går store mengder energi til spille i VVS-systemer rundt omkring i verden. Til tross for at det finnes flere
avanserte teknologier, produkter og løsninger enn noen gang, gjenstår det faktum at dagens bygninger bruker betydelig mer energi enn de burde gjøre.
Fordi miljøaspektene er et viktig felt for bransjens aktører, blir optimering av VVS-systemene stadig viktigere for å oppnå energieffektivitet og et komfortabelt inneklima.

TA Hydronics tilbyr kunnskap og systemløsninger innenfor tre nøkkelområder: trykkholding og vannkvalitet, balansering og regulering, og romtemperaturregulering.
TA Hydronics er skapt av de tre ledende varemerkene TA, Pneumatex og Heimeier.

TA(Tour & Andersson), ble grunnlagt i 1879 og het da AH Andersson. TA, med fabrikk i Ljung i Västergötland, oppfant innreguleringsventilen allerede i 1957 og leverer i dag markedsledende hydroniske innreguleringsløsninger over hele verden.

Det sveitsiske selskapet, Pneumatex, grunnlagt i 1909, oppfant i 1955 de første lukkede ekspansjonskarene og har siden da vært en garantist for høy kvalitet på både ekspansjonskar og utskillingsløsninger for slam og luft.

Heimeierer et tysk selskap med 80 års erfaring innen produksjon av radiatorventiler, termostater og tappevannsprodukter.
På 60-tallet ble det satt en ny standard innen romtemperaturregulering da Heimeier introduserte den væskefylte sensoren i sine radiatortermostater.

Med sine produkter og eksperttise er TA Hydronics en ledende global ekspert innen hydronisk distribusjon, og en partner for å oppnå et komfortabelt inneklima med lavest mulig energiforbruk.
Fra design til installasjon og vedlikehold får TA Hydronics kunder tilgang til et omfattende program av systemløsninger og support for optimering av hydroniske distribusjonssystemer.

Ove Hjelleset, Adm. dir. TA Hydronics Norge forklarer:

”Våre kunder er involvert i design, installasjon og vedlikehold i alle typer av bygninger med høye krav til komfort for brukerne og energieffektive løsninger. Hvert system har unike behov.
Vi har kompetansen og løsningene til å møte fremtidens krav.”