NorDan GreenTech- Sammen skaper vi en grønnere hverdag

Dato: 25 Mai 2022

En grønnere omstilling er noe vi i NorDan jobber med daglig, både for å ta ansvar som leverandør, men også hjelpe våre kunder til å ta grønnere valg.

En grønnere omstilling
Tallene fra Miljødirektoratet viser at industri og transport står i dag for 55% av klimagassutslipp i Norge. Dette gjør disse sektorene til viktige aktører når det gjelder en positiv endring i miljøskiftet.

NorDan har lenge vært en forkjemper for et grønt skifte i byggeindustrien. En grønnere omstilling er derfor noe vi jobber med daglig, både for å ta ansvar som leverandør, men like viktig er det å hjelpe våre kunder til å ta grønnere valg. Vi er opptatt av at ordene vi bruker blir fylt med innhold, noe konkret og håndfast vi kan strekke oss etter.

Grønnvaskingsplakaten
Grønnvaskingsplakaten har hjulpet oss med å være tro mot oss selv. Den bidrar til å minne alle i NorDan på at vi skal være ærlige og etterrettelige i vår kommunikasjon rundt bærekraft. Vi skal kunne stå 100% inne for hva vi gjør og produktene vi leverer.

Rent konkret har vi satt som mål om at NorDan innen 2030 skal være en klimanøytral fabrikk, få på plass en returordning av våre produkter og vi skal ha en klimanøytral transport.

GreenTech – et bærekraftig alternativ
Endringene som nå skjer er nødvendige og NorDan skal ta en aktiv rolle i det grønne skiftet. Vi skal gjøre vår jobb for å levere mer miljøvennlige og bærekraftige produkter enn det vi gjør i dag. Vi jobber derfor med å lansere GreenTech produktserie for at våre kunder enkelt skal kunne ta et valg som er litt bedre for miljøet. Serien lanseres allerede til sommeren og inneholder alle de samme gode kvalitetene som ligger til grunn i våre produkt.

I tillegg til forventet levetid på 60 år og markedets beste garantiordning får du: Svanemerket produkt, aluminiumsbekledning, klimanøytral transport samt at vi planter et nytt tre for hvert produkt som blir solgt. Vi har sikret oss 30 mål der vi skal plante Norsk miljøskog. Ett mål med skog vil kunne binde 60 tonn med CO2. Ordningen er kommet i stand gjennom en avtale med Trefadder.no.

Etter lansering setter vi nye mål for hvordan vi kan forbedre våre produkter og prosesser ytterligere. Dette inkluderer mer tidkrevende endringer som emballasje, bruk av resirkulert materiell og smarthusløsninger.

Vi håper og tror at denne produktserien skal hjelpe våre kunder til å ta steget sammen med oss mot en grønnere hverdag!

Grønnvaskingsplakaten

Trefadder

For en grønnere hverdag

Meld deg på vårt nyhetsbrev