Natursteinselementer som støyskjerm

Dato: 3 Jun 2019

Som frittstående støyskjerm kan det lages lepper på element-endene så de kan senkes ned i H-bjelker. Fordelen med slike støyskjermer er at de er vedlikeholdsfrie og ikke dyrere enn støyskjermer laget av tre.

Tester hos SINTEF viste at våre elementer brukt som støyskjerm kommer i kategori A1 og dermed har like god lydabsorbsjon som en støyskjerm av tre. Kopi av testen kan sendes på forespørsel.

Som støyskjerm er den vedlikeholdsfri, og et viktig moment er at lydgjennomgangen er betydelig lavere pga. tettheten i materialet. Lydisolasjonen ligger rundt 60 dB! Det vil si at det er rundt 8 ganger mindre lydgjennomgang i forhold til en standard treskjerm.

Fordelene med natursteinselementer som støyskjerm er blant annet:

  • Vedlikeholdsfri
  • Motstandsdyktig mot snø, salt og vann
  • Tåler mekanisk påkjenning som kan oppstå ved f.eks. kantslått
  • Kan fange opp høydeforskjeller mellom terreng
  • Mindre støy for de som er bak skjermen