Knudsen Kilen setter fokus på trinnlyd

Dato: 4 Mar 2020

En ny dansk undersøkelse viser at av de vel en million etasjeboligene som finnes i Danmark, overholder bare ca. 6 % gjeldende lydkrav.
Lydforholdene i hjemmet er en viktig faktor for livskvaliteten vår, og derfor er det vesentlig å sette større fokus på lydisolering – spesielt i eldre eiendommer som ligger langt under byggelovgivningens minimumskrav.

– De aller fleste boligblokker er bygget før 2008, og cirka 94 prosent av alle boliggårder i Danmark har dårligere lydforhold enn standarden som kreves i dag, forklarer Birgit Rasmussen, som er seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet i København. Les hele artikkelen her.

Effektiv trinnlyddemping i renoveringer oppfyller lovkrav

De skjerpede kravene til trinnlydisolering gjelder bare for nybygg.
Ved renovering av eldre eiendommer er det ikke mulig å sette inn tunge etasjedekk eller vagger, men Knudsen Lydkiler gjør det likevel mulig å forbedre lydisoleringen vesentlig. For eksempel fra lydklasse D til C, som i dag svarer til lovkravet i Danmark, så vel som i Sverige / Norge.


Halvering av trinnlyden

Knudsen Kilen har utviklet lyddempere til bruk med oppklossingsseriene Kombi, Kombi Max og Knudsen Lydkiler, og de leveres nå alle med vår nyutviklede lyddempersåle som gir den beste trinnlyddempingen. Under et tregulv på bjelker kan lyddemperen absorbere 50 % av energien som tidligere forplantet seg til etasjen under. Når gulvbjelkene klosses opp, anbringes lyddemperen raskt og enkelt nederst i oppklossingen.


Akkrediterte rapporter bekrefter effekten

DELTA har i samarbeid med DTU foretatt forbelastede fullskalatester av lyddemperne. I en akkreditert rapport fastslår de at lyddemperne forbedrer dempingen av trinnlyd vesentlig, med 3–4 dB. En orienterende måling viser videre at tregulvet også gir luftlydisolasjonen en forbedring på 3–4 dB.


Mer info

Last ned akkrediterte testrapporter og målingen av luftlydisolasjon på knudsenkilen.dk.

Se også vårt utvalg av lydkiler her.

Knudsen Kilen hjelper deg gjerne i forbindelse med prosjektering av nybygg og renoveringsoppgaver.

Referanseprosjekter fra Knudsen Kilen A/S

Skovbærparken

Skovbærparken

Nybygg | Haderslev | 235 Mio.kr

Nybygg av boligkompleks tilsvarende 22 bygninger i Haderslev med 342 leilighe...

Blomstergården

Blomstergården

Nybygg | Næstved | 50 Mio.kr

Nybygg av boligkompleks i Næstved med 52 leiligheter på 3 etasjer. Selve bygg...

Aarhus Havn - SHiP

Aarhus Havn - SHiP

Nybygg | Aarhus | 600 mio.kr

Nybygg av boligkompleks i Aarhus med 202 leiligheter på 5 etasjer hvor den en...

Enghave Brygge - Nobelholmen Enghave Brygge, Byggefelt A

Enghave Brygge - Nobelholmen Enghave Brygge, Byggefelt A

Nybygg | København | 380 mio.kr

Nybygg av boligkompleks i København med 218 leiligheter på 9 etasjer hvor den...