Grundig testet og effektiv trinnlyddemping

Dato: 4 Nov 2020

I Danmark er det 600 000 fleretasjes boliger som ble oppført før lydisolering ble et lovkrav. Tusenvis av dansker sjeneres derfor av nabostøy. Knudsen Kilen har med sitt oppklossingssystem skapt en løsning som enkelt og effektivt kan minimere sjenerende trinnlyd. Med opphevelsen av byggetaket ser Knudsen Kilen en god mulighet til å kunne bekjempe den dårlige akustikken i danske fleretasjes bygg. For med et samlet kommunalt byggebudsjett på 21,6 milliarder kroner, anslås det at 33 % av dette beløpet vil gå til renovering, ombygging eller energirenovering.

Man vil aldri kunne oppnå et sunt og behagelig inneklima så lenge man opplever å bli sjenert av støy i boligen. I følge en nasjonal helse- og sykelighetsundersøkelse fra 2017 er ca. 36 % av beboerne i fleretasjes boliger sjenert av nabostøy. Det venter derfor et enormt arbeid fremover med å adressere og rette opp denne problematikken. For flere boligeiere kan dårlige lydforhold være en direkte årsak til at man velger å flytte fra boligen.

Grundig testet og effektiv trinnlyddemping
Men å forbedre de akustiske forholdene i et større fleretasjes bygg kan være en komplisert affære hvis man ikke tar de riktige valgene tidlig i prosessen. En av grunnene til at man f.eks. blir sjenert av støy fra trinnlyd, er at man spesielt på 50-tallet og 60-tallet klosset opp tilfarergulv uten å ta hensyn til trinnlyd. Men Knudsen Kilen har en løsning på dette problemet, de har utviklet en grundig testet trinnlyddemper for sine tradisjonelle kiler:

- Oppklossingssystemene våre er utviklet med en spesiell trinnlyddemper, som vi har forfinet gjennom 10 år og som nå også finnes på de gule kilene våre, som de fleste kjenner. Det betyr at vi i dag har et oppklossingssystem som er grundig testet av Teknologisk Institut og Delta Akustik (i dag Force Instituttet), og som kan redusere trinnlyden i et etasjeskille 4 dB (mer enn en halvering av energien), forteller Henrik Lund, som er salgssjef i Knudsen Kilen A/S.

Langtidsinvestering
Selve kilene og den dertil hørende lyddemperen er en liten, men viktig brikke i kampen for godt inneklima. Har man først gjort investeringen, er man godt stilt i mange år fremover:

- Kilene våre er testet til å vare i 100 år, så det er en langsiktig investering. Vi opplever da også stor interesse for produktet, som er i bruk på store boligprosjekter landet over. Les hele artikkelen her.

Mer info
Last ned akkrediterte testrapporter og målingen av luftlydisolasjon på knudsenkilen.dk.

Se også vårt utvalg av lydkiler her.

Knudsen Kilen hjelper deg gjerne i forbindelse med prosjektering av nybygg og renoveringsoppgaver.

Referanseprosjekter fra Knudsen Kilen A/S

Skovbærparken

Skovbærparken

Nybygg | Haderslev | 235 Mio.kr

Nybygg av boligkompleks tilsvarende 22 bygninger i Haderslev med 342 leilighe...

Blomstergården

Blomstergården

Nybygg | Næstved | 50 Mio.kr

Nybygg av boligkompleks i Næstved med 52 leiligheter på 3 etasjer. Selve bygg...

Aarhus Havn - SHiP

Aarhus Havn - SHiP

Nybygg | Aarhus | 600 mio.kr

Nybygg av boligkompleks i Aarhus med 202 leiligheter på 5 etasjer hvor den en...

Enghave Brygge - Nobelholmen Enghave Brygge, Byggefelt A

Enghave Brygge - Nobelholmen Enghave Brygge, Byggefelt A

Nybygg | København | 380 mio.kr

Nybygg av boligkompleks i København med 218 leiligheter på 9 etasjer hvor den...