iSLa-appen fjernstyr Exvent-ventilasjonsaggregat I fremtiden

Dato: 24 Mai 2023

I april lanserte Exvent en mobilapplikasjon som styrer ventilasjonsaggregatene. Med iSLa-mobilappen er det enda enklere å ta kontroll over ventilasjonen. Utviklingen av en ny mobilapplikasjon var et naturlig valg fordi de fleste i dag har en enhet som smarttelefon eller nettbrett som de kan bruke mobilappen med. ISLa erstatter gradvis de separate kontrollpanelene som i dag leveres med aggregatene. Dagens kontrollpaneler erstattet over tid de faste panelene, som ble montert på aggregatene.

Den viktigste endringen i forhold til forrige app er at iSLa-applikasjonen betjener ventilasjonsaggregater med både eAir- og eWind-automatikk. For å bruke applikasjonen trenger du en Wi-Fi-modul som er koblet til ventilasjonsaggregatet. Wifi-modulen leveres med alle nye aggregat.

Ventilasjonsaggregatene arbeider selvstendig
Som en generell regel opererer alle Exvent-aggregat uavhengig. De jobber uten brukerens innspill og måler hele tiden miljøforholdene, for eksempel fuktigheten i inneluften. Kontrollpanelene har vært mest nødvendig under igangkjøring, for å endre driftssituasjon og for vedlikeholdspåminnelser eller ved tilfeldige feilsituasjoner. Applikasjonen gjør at meldinger fra ventilasjonsaggregatet kan mottas uavhengig av plassering.

Fra brukerens side er det praktisk at justeringer av ventilasjonsaggregatet kan gjøres eksternt, for eksempel under en tur, hvis de ble glemt ved hjemreise. Tilsvarende kan hjemmemodus enkelt aktiveres før hjemreise, slik at inneklimaet blir behagelig umiddelbart ved ankomst.

iSLa-applikasjonen tjener også profesjonelle
På slutten av sommeren vil den nye iSLa-applikasjonen også ha en egen seksjon for installatører, som muliggjør fjerndrift og overvåking av ventilasjonsaggregater.

iSLa er et miljøvennlig alternativ
Applikasjonen bidrar til å redusere behovet for komponenter fra Asia og samtidig redusere mengden plastavfall. Når fjernovervåking av ventilasjonen blir mulig takket være applikasjonen, reduserer det behovet for vedlikeholdsbesøk på stedet og øker applikasjonens positive miljøpåvirkning.

Når er kontrollpanelene pensjonert?
Kontrollpanelene blir utelatt fra leveransene i løpet av dette året. Support og reservedelsleveranser vil imidlertid fortsette i mange år fremover. Brukerne av ventilasjonsaggregater trenger ikke gjøre noe ved overgangen. Hvis du ønsker å bruke appen, kan du kontakte vår kundeservice, for å forsikre deg om at appen er kompatibel med enheten din. Applikasjonen kan betjene de fleste eAir- og eWind-enheter. Dette krever en Wi-Fi-modul, som kan bestilles fra for eksempel Exvents nettbutikk på webshop.enervent.com.

Den nye iSLa-applikasjonen kan lastes ned fra appbutikkene Google Play og AppStore.

Kontakt oss og spør mer om IsLa-applikasjonen eller våre ventilasjonsaggregater fra våre selgere.

+47 671 05 500
exvent@exvent.no