Hunton Veggsystem™ - En suveren totalløsning for oppbygging av vegg

Dato: 9 Nov 2016

Hunton Veggsystem™ er enkelt og effektivt å jobbe med og et miljøriktig valg. Hunton Veggsystem™ består av produkter av høy kvalitet, og både produktene individuelt og den helhetlige løsningen har SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning.

Hva er fordelen i å ha en vegg bestående av Hunton produkter?
Hunton har en suveren totalløsning for oppbygging av vegg, Hunton Veggsystem™. Denne veggen består kun av trefiberprodukter og vil derfor gi veggen bedre fukttransport og forbedret evne til å holde på fuktigheten (hygroskopisk). Dette reduserer igjen faren for fuktskader.

Meget god varmelagringskapasitet
I Hunton Veggsystem™ er det blant annet brukt Hunton Trefiberisolasjon™. Trefiberisolasjon er spesielt gunstig å benytte i lavenergi- og passivhus. Hunton Trefiberisolasjon™ har en varmelagringskapasitet som er dobbelt så bra som mineralull. Dette gjør at vi får en mer stabil innetemperatur når vi har temperatursvingninger ute.

Høy kvalitet og Teknisk Godkjenning
Hunton Veggsystem™ innehar produkter av høy kvalitet. Disse har både hver for seg, og som helhetlig veggløsning, SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning.  Se link under:

SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Veggsystem
Teknisk Godkjenning er en komplett dokumentasjon i forhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK10). Den dokumenterer at et byggprodukt eller en konstruktiv løsning er egnet for bruk i Norge, og at kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk tilfredsstilles.

I byggteknisk forskrift står det at før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene som følger av denne forskriften.

De grunnleggende kravene som skal dokumenteres, er:

  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • Sikkerhet ved brann
  • Hygiene, helse og miljø
  • Sikkerhet ved bruk
  • Støyvern
  • Energisparing og varmeisolering

For å sikre at produktene til enhver tid oppfyller de ytelseskravene som fremgår av den tekniske godkjenningen, er disse underlagt løpende produkt- og produksjonskontroll.

Hunton Veggsystem™ består av Fermacell® Fibergips, Hunton I-bjelken™, Hunton Trefiberisolasjon™ og Hunton Vindtett™.

Denne videoen gir mer informasjon om Hunton Veggsystem™ og dets egenskaper: